Statistik

En relevant testdesign och rimlig noggrannhet är förutsättningarna för att ett test kan mäta personlighetsdrag. PeopleTools genomför kontinuerligt giltighets- och pålitlighetsprov för att säkerställa att profilverktygen fortsätter att mäta exakt och konsekvent. Profilerna mäts mot en relevant statistisk, företagsorienterad referensgrupp, som regelbundet uppdateras. Utöver att vara baserad på en relevant referensgrupp präglas profilerna av en hög face-giltighet som ger fokuspersonerna en upplevelse att profileringen är meningsfull i förhållande till testets syfte.