Vad visar profilen?

En PeopleTools-profil ritar en bild av en persons föredragna beteende, drivkrafter och motivation uttryckt i olika faktorer. Profilen ger en nyanserad och unik bild av den enskilda individen uttryckt på ett språk och i termer som är användbara vid rekrytering, behållning och utveckling av anställda. Profilen utgör grunden för en målinriktad dialog som kvalificerar ett beslut om till exempel anställning, grupp komposition, justering av arbetsinnehåll och ansvarsområden etc.

Om du är i tvivel om processen eller hur din profil lagras eller används, är du alltid välkommen att ringa PeopleTools på + 45 70 27 72 70.

Vad är återkoppling?

I en återkoppling, ”åter kopplas” vad profilen visar och berättar om dig. Du får möjlighet att identifiera med profilen och nyansera bilden med exempel som antingen bekräftar profilen eller lägger till nya nyanser.

Utbytet av återkopplingen kan vara:

 • Ny insikt och förståelse för din profil
 • Ett språk för att uttrycka styrkor, svagheter och utmaningar i
 • Erkännanden och reflektioner om ditt arbetsliv och kanske tankar och idéer till handlingsmöjligheter
 • Din profil tillåter att den PeopleTools Certified bildar några olika och nyanserade idéer om dig i vissa situationer – inklusive hur du tänker, agerar och känner i olika situationer. Profilen bestämmer inte något om dig, men ger den PeopleTools certifierade möjlighet att fråga dig några frågor om ditt beteende i olika situationer. Genom dessa frågor utforskar och upptäcker du, tillsammans med den PeopleTools certifierade, vad som passar dig.

Vi testar inte – vi profilerar

En personprofil eller personlighetstest, är trots namnet, inte ett test som man kan kugga eller godkännas i. Profilverktyg, å andra sidan, ger en profil/bild av dina beteendemässiga preferenser, styrkor och svagheter när du är på jobbet. Så din profil är alltid ok. Letar du efter ett jobb kan matchningen mellan jobb och din personliga profil vara mer eller mindre bra i förhållande till jobbens innehåll och utmaningar.

Anställningsintervju

Företaget som du söker jobb hos använder PeopleTools profiler i rekryteringsprocessen. De vill lära känna dina personliga färdigheter, liksom hur de är i linje med dina kompetenser och jobbets utmaningar. Det garanterar en rättvis och konsekvent bedömningsgrund för alla kandidater. Du undviker att bli vald på enbart magkänslor.

Teambuilding

När gruppen ska komponeras eller stärkas, ger PeopleTools profiler gruppen ett gemensamt språk att prata. Din profil kommer inte att vara en god eller dålig profil, utan en bild av hur värdefull du är för gruppen. Dina kvaliteter framhävs genom dialog med en PeopleTools certifierad och gruppens övriga medlemmar.

Vem ser med, när du fyllt i en profil?

Endast du och den PeopleTools certifierade kan komma åt din profil. I rekryteringssammanhang ger du dock med ditt lov, tillåtelse till att den PeopleTools certifierade ger en presentation av din profil till HR-avdelningen eller chef.

Var överens med den PeopleTools certifierade hur din profil presenteras och används.

Hur lagras din profil?

Din profil lagras elektroniskt och anonymt i PeopleTools-databas. Det vill säga, vi lagrar inte ditt namn, e-post eller annan personkänslig information. Företaget som profilerar dig får spara din profil i upp till 3 månader, om inget annat avtalats mellan företaget och dig. Du uppmanas dock att omedelbart radera alla fysiska kopior av din profil.

Vem bestämmer över din profil?

Det är alltid du som bestämmer vem som får se din profil. Hur din profil lagras och används. Profilen är din.

När du har utfyllt en personlig profil måste du:

 • Få en korrekt introduktion till profilen, inklusive hur resultatet används i framtiden
 • Feedback personen är utbildad och certifierad som användare av PeopleTools profiler
 • Ta emot en kopia av profilen samt ett introduktionshäfte
 • Veta vem som har tillgång till profilen och hur länge den lagras
 • Veta att profilen inte ges vidare till andra personer utan ditt uttryckliga samtycke
 • Få allt fysiskt material om din profil makulerat
 • Få upplyst dina möjligheter att klaga.

Goda råd

Innan du fyllar i din profil:

 • Det är viktigt att du fyller i din profil ostörd. Undvik att vara trött, oavsiktlig eller frustrerad eftersom det kommer att påverka ditt svar.
 • Om du är drabbad av personliga kriser (skilsmässa, stress, sorg eller liknande), överväg noggrant om du ska göra en profil.
 • Kom ihåg, det är din rätt att säga nej tack till att göra en profil.

Under din personliga feedback:

 • Var ärlig mot dig själv och den PeopleTools-certifierade.
 • Säg till om du känner att det har kommit för nära eller om du hittar ämnena i feedbacken irrelevanta.
 • Ställ frågor om vad du undrar om.
 • Var öppen och välkomnande och få ut det mesta av konversationen.

Efter din personliga feedback:

 • Kontakta vid behov den PeopleTools-certifierade personen om nya problem uppstår eller du behöver förtydliga något från samtalet.

Myter om personliga profiler

”Den certifierade kan se vem jag är och läsa mina tankar”

Nej – Den certifierade personen kan bara föreställa sig ditt beteende i vissa situationer.

”Profil mäter min Intelligens”

Nej – En profil mäter inte intelligens eller färdigheter, det är heller inte ett facit.

”Jag måste svara på ett visst sätt för att profilen visar att jag är riktig”

Nej – Svar så ärligt och spontant som möjligt. Profilen visar inte om något är bra eller dåligt, rätt eller fel, men bara vilka preferenser du har.

”Jag blir bedömd och utvald baserat på profilresultat”

Nej – Du kommer aldrig att bli vald eller bedömd baserat uteslutande på profilens resultat. Du måste alltid ha personlig feedback och möjlighet att sätta dina ord på profilens resultat.