Profilverktyg

PeopleTools hjälper företag med att ta fram och utveckla ledare och medarbetarnas potential. Med ett sammanhängande system av profil- och processverktyg erbjuder vi en kunskapsbaserad grund till båda rekrytering och utveckling.

Den teoretiska grunden för profilerna bygger på flera bevisade personlighetsteorier, b.la. Big Five. Profilerna bygger på dansk empiri och mer än 25 års praktiskt erfarenhet med att utveckla det mänskliga potential genom dialog.

Vi håller regelbundet certifieringar båda i Jylland och på Själland.

Har du frågor om certifieringar eller verktygen, är du välkommen att kontakta oss kostnadsfritt.

Vi erbjuder även spel och HR-verktyg som kan användas för team- och chefsutveckling. Dessa kräver ingen certifiering, och du kan se mer om dem här.