PeopleTools – mer än 25 års erfarenhet av arbete inom utveckling av affärspsykologiska personprofiler

PeopleTools är namnet på våra 5 affärspsykologiska profilverktyg, speciellt utvecklade för användning i en skandinavisk företagskultur. Med profilerna, blir rekryteringen samt chefs-, specialist- och grupputveckling gjord strukturerat, exakt och nyanserad med ett gemensamt språk om personligt beteende.

Vi erbjuder:

  • Rådgivning baserat på våra profiler. Vi hjälper med rekrytering, ledarskapsutveckling och grupputveckling
  • Vi hjälper naturligtvis också med att implementera användningen av PeopleTools-profiler i ditt företag
  • Certifiering i användningen av våra profiler

PeopleTools är medlem i Videnscenter for Professionel Personvurdering (Kunskapscentrum för Professionell Personbedömning). Vi har gått med i de etiska principerna som publicerats av Dansk Psykologiska Forlag: ”Retningslinjer for brug af test i erhvervslivet

Du kan läsa mer om våra etiska riktlinjer här.

PeopleTools’ utveckling

1980-talet: Kaalbye – Ledelse, Organisation og Samarbejde startar utvecklingen av ett dansk baserat, personligt utvärderingsverktyg som blir grunden för vad PeopleTools är idag.

1990-talet: Lars Kolind och Vibeke Riemer tog gradvis över profilverktyget. Personprofilen följdes av Samarbetsprofilen och Ledarprofilen (360º).

2013: PeopleTools övergår till konsultföretaget Mindbiz. Verktygen följs av Säljarprofilen, 2nd Opinion och HR-spelen PeopleQuest og PeopleTwist.