Etiska riktlinjer

Vi tror att alla människor har värdefulla resurser. Därför främjar vi att en personbedömning och den tillhörande dialogen alltid tar hand om fokuspersonens värdighet och sårbarhet. Vi vill vara ansvariga för profilering som respekterar individens rätt till privatliv och autonomi. Fokuspersonen äger alltid rätten hos oss att veta vem han är. Med en PeopleTools-profil tillhandahåller vi en samtalsbas som kan flytta fokuspersonens ursprungliga perspektiv.
Det är viktigt för oss att omsätta etik till handling. Vi utbildar folk till att ge feedback för att ge en anständig, professionell och respektabel personbedömning i alla sammanhang. Vi tror på en konstruktiv dialog med fokus på styrkor och utvecklingsområden. Vi kritiserar inte, hittar inte fel eller kategoriserar personer som specifika typer. Vi hyllar det unika.

”Every person is like all other persons, like some other persons and like no other person”

Kluckhohn & Murray,1953

Certifiering skaper kvalitet

På våra certifieringskurser säkerställer vi att den certifierade personen får kännedom, värderingar och verktyg med hem som överensstämmer med PeopleTools etiska norm. Certifieringskurserna utvecklas kontinuerligt för att vara förenliga med utvecklingen av god HR-handling. Vi kvalitetssäkrar oss genom att ställa nedanstående krav till våra certifierade och deras företag:

Krav för den certifierade:

 • Att ge fokuspersonen en korrekt introduktion till profileringen, inklusive hur resultatet används i den fortsatta kursen och vem som kan komma åt det
 • Hämta samtycke innan profilering sker (görs automatiskt via introduktions e-mail i PeopleTools-systemet)
 • Att ge en personlig feedback om det material som ska användas och överlämna detta material
 • Att profilerna hanteras korrekt, inklusive konfidentialitet, korrekt lagring och förstöring av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PeopleTools-systemet tar bort personuppgifter efter färdigställandet)
 • Att eventuella andra personer som är involverade i hantering av resultat instrueras i och uppfyller sekretesskraven

Företagets åtaganden

I arbetet med personliga profiler måste företaget se till att:

 • Utveckla en profilpolicy som minimum uppfyller PeopleTools etik och kvalitetskrav
 • Profilpolicyn är känd och uppfylls av företagets anställda.

Profilpolicy:

 • Vad får profilen användas till?
 • Vem får använda profilen?
 • Vilket sammanhang ska/får profilerna inkluderas i?
 • Vilka rättigheter har den profilerade personen och hur är de garanterade rättigheterna? (Information, ställningstagande, återkoppling, utlämning av profiler, anonymitet, förvaring av profiler).
 • Hur, hur länge och vem får förvara profilerna?
 • Vilka skyldigheter har den certifierade användaren?
 • Vilka förpliktelser har företaget?