HR-verktyg

PeopleTools erbjuder och utvecklar ständigt nya HR-verktyg. Vissa verktyg fördjupar våra Personprofiler och kan användas som en förlängning av dem, medan andra kan användas oberoende av profilerna utan certifiering i verktygen.

Spelen PeopleTwist, PeopleQuest och Kompetenskorten tillhandahålls gratis i samband med certifieringen i Personprofilen.

Kompetenskort

 

Peopletools Kompetenskort är en uppsättning kort som används för rekrytering och utveckling. De illustrerar och beskriver 27 personliga färdigheter som potentiellt kan läsas genom PeopleTools Personprofil och vilka beteenden som omfattas av kompetensen.

Certifierade användare kan köpa korten i uppsättningar.

En uppsättning ges också till deltagarna i våra användarseminarier om rekrytering.

Övningsbok för Samarbetsprofilen

 

Övningsboken till Samarbetsprofilen är avsedd som ett verktyg som gör det möjligt för medarbetare att reflektera över sina egna och andras styrkor, svagheter och möjligheter i samarbete genom olika övningar.
Innehåll:

Samarbetsprofilens 12 faktorer och deras styrkor och svagheter i samarbete.

Egna och gruppens kompetenser inom:

  • Relationer och inlevelse
  • Idéer och engagemang
  • Resultat och handlingskraft
  • Kvalitet och realism

10 övningar baserade på profilens rapporter som öppnar dialog, ökad insikt och självförståelse, vilket stärker lagets potential.

Övningar handlar om, till exempel:

  • Självutvärderingar om individen och gruppen
  • Vad är din reaktion på andras profiler och beteende?
  • Ofmans kärnkvadrant

Häftet är gratis för certifierade användare.

PeopleTwist

PeopleTwist är ett verktyg som kan främja respektfulla och utvecklande dialoger om beteende, personliga styrkor och kompetenser.

Spelet kan användas i dialoger i små grupper eller eventuellt till chefer och

anställda. Om spelet ska användas i större grupper kan flera spel användas samtidigt.

Till spelet kommer tre olika processbeskrivningar som inspiration för hur verktyget kan användas.

PeopleQuest

Med PeopleQuest kan du lära dig på ett roligt och pedagogiskt sätt.  Att lära känna dina kollegor eller din grupp och deras beteende bättre.

Spelet kan vara en del av en grupprocess och kan användas oberoende av Samarbetsprofilen. Spelet är dock inte lämpligt om gruppen är konfliktfylld.

Spelet består av 45 frågor, 18 svarskort och 1 reflektionskort som kan användas som ett slut på spelet.

Spelet är för 3-6 spelare, och du kan bestämma hur länge ett spel pågår. Vi rekommenderar dock att du avsätter minst 30-60 minuter för spelet för bästa möjliga nytta.

PeopleToolbox

Verktygslåda för att underlätta processer baserat på Samarbetsprofilen. Verktygslådan består av 120 dialogkort och en bok med 31 övningar.

Deltagarna i en grupprocess får genom övningarna lättare förståelse, insikt och kunskap om egna och kollegors profiler. Gruppen är väl rustad att utveckla samarbetet och skapa resultat.

Till skillnad från övningarna i Samarbetsprofilens häfte är PeopleToolbox övningarna mera processorienterade.