Skal du have lavet en Personprofil?

På denne side finder du svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende brugen af personlighedstests. Hvordan bruges de? Hvad betyder de for dig? Og hvad du har krav på i processen?

En PeopleTools-profil tegner et billede af en persons træk, foretrukne adfærd, drivkræfter og motivation udtrykt i forskellige faktorer. Profilen giver et nuanceret og unikt billede af personen, udtrykt i et let anvendeligt sprog. Profilen er grundlag for en målrettet dialog, som kvalificerer beslutninger om f.eks. ansættelse, sammensætning af team, justering af jobindhold og ansvarsområder m.m.

Er du i tvivl om processen, eller hvordan din profil opbevares eller anvendes, er du altid velkommen til at ringe til PeopleTools på 70 27 72 70.

Hvad er en tilbagemelding?

I en tilbagemelding ”tilbagelæses” hvad profilen viser og fortæller omkring dig. Du får lejlighed til at identificere dig med profilen og nuancere billedet med eksempler, som enten bekræfter profilen eller tilføjer nye nuancer.

Udbyttet af tilbagemeldingen kan være:

 • Ny indsigt og forståelse af din personlighed og adfærd
 • Et sprog at udtrykke styrker, svagheder og udfordringer i
 • Erkendelser og refleksioner omkring dit arbejdsliv og måske tanker og idéer til handlemuligheder

Din profil giver den PeopleTools-certificerede mulighed for at danne sig nogle forskellige og nuancerede forestillinger om dig i bestemte situationer – herunder hvordan du tænker, handler og føler. Profilen fastslår ikke noget endegyldigt om dig, men giver den PeopleTools-certificerede anledning til at stille dig nogle spørgsmål omkring din adfærd i forskellige situationer. Gennem disse spørgsmål undersøger, udforsker og afdækker du sammen med den PeopleTools-certificerede, hvad der passer på dig.

Vi tester ikke – vi profilerer

En personprofil eller personlighedstest er på trods af navnet ikke en test, man kan dumpe eller bestå. Profilværktøjer giver derimod en profil/et billede af dine adfærdsmæssige præferencer, styrker og svagheder, når du er på job. Din profil er altså altid OK. Søger du job, kan matchet mellem job og din personlige profil være mere eller mindre godt i forhold til jobbets indhold og udfordringer.

Jobsamtale

Virksomheden, du søger job hos, anvender PeopleTools’ profiler i rekrutteringsprocessen. De ønsker at få kendskab til dine personlige kompetencer, samt hvordan disse går i spænd med din faglighed og jobbets udfordringer. Det sikrer et fair og ensartet vurderingsgrundlag for alle kandidater. Du undgår at blive valgt til eller fra på baggrund af mavefornemmelser alene.

Teambuilding

Når teamet skal sammensættes eller styrkes, giver PeopleTools’ profiler teamet et fælles sprog at tale ud fra. Din profil bliver ikke til en god eller dårlig profil, men derimod et billede på, hvordan du er værdifuld for teamet. Dine kvaliteter fremhæves gennem dialog med en PeopleTools-certificeret og teamets øvrige medlemmer.

Hvem ser med, når du har udfyldt en profil?
Kun du og den PeopleTools-certificerede har adgang til din profil. I rekrutteringssammenhænge giver du dog med din udfyldelse tilladelse til, at den PeopleTools-certificerede giver en præsentation af din profil til ansættelsesudvalget eller lederen. Sørg for at aftale klart og tydeligt med den PeopleTools-certificerede, hvordan din profil præsenteres og anvendes.

Hvordan opbevares din profil?
Din profil gemmes elektronisk og anonymt i PeopleTools’ database. Vi gemmer ikke dit navn, e-mail eller anden personfølsom data. Virksomheden, der profilerer dig, må gemme din profil i henhold til virksomhedens politik, og så længe det tjener et formål. Det er normalt 6 måneder, medmindre andet er aftalt mellem virksomheden og dig. Dog har du krav på omgående at få slettet alle fysiske kopier af din profil.

Hvem bestemmer over din profil?
Det er til enhver tid dig, der bestemmer, hvem der må se din profil, hvordan din profil opbevares og anvendes.

Profilen er din.

Når du har udfyldt en Personprofil, har du krav på at:

 • Få en ordentlig introduktion til og tilbagemelding på profilen, herunder hvordan resultatet anvendes i det videre forløb
 • Tilbagemelderen er uddannet og certificeret som bruger af PeopleTools’ profiler
 • Modtage en kopi af profilen samt et introduktionshæfte
 • Vide, hvem der har adgang til profilen, og hvor længe den opbevares
 • Vide, at profilen ikke videregives til andre personer uden dit udtrykkelige samtykke
 • Få alt fysisk materiale vedr. din profil makuleret
 • Få oplyst dine klagemuligheder

Gode råd

Før du skal udfylde din profil:

 • Det er vigtigt, at du udfylder din profil uforstyrret. Undgå at være træt, uoplagt eller frustreret, da det vil påvirke din besvarelse
 • Hvis du er påvirket af personlig krise (skilsmisse, stress, sorg eller lign.) skal du nøje overveje, om du skal få lavet en profil
 • Husk, at det er din ret at kunne sige nej tak til at få lavet en profil

Under din personlige tilbagemelding:

 • Vær ærlig overfor dig selv og den PeopleTools-certificerede
 • Sig fra, hvis du føler dig gået for nær, eller hvis du finder emnerne i tilbagemeldingen irrelevante
 • Stil gerne spørgsmål til det, du undrer dig over
 • Vær åben og imødekommende og få det bedste ud af samtalen

Efter din personlige tilbagemelding:

 • Kontakt evt. den PeopleTools-certificerede, hvis der dukker nye spørgsmål op, eller du har brug for at få tydeliggjort noget fra samtalen

Myter om personprofiler

“Den certificerede kan gennemskue, hvem jeg er og læse mine tanker“
Nej – den certificerede kan kun danne sig nogle forestillinger om din adfærd i bestemte situationer.

“Profilen måler min intelligens”
Nej – En profil måler ikke intelligens eller færdigheder og har dermed heller ikke et facit.

“Jeg skal svare på en bestemt måde, for at profilen viser, jeg er rigtig“
Nej – Svar så ærligt og spontant som muligt. Profilen viser ikke, om noget er godt eller dårligt, rigtigt eller forkert, men kun hvilke præferencer du har.

“Jeg bliver vurderet og valgt ud fra profilens resultat”
Nej – Du bliver aldrig valgt eller vurderet kun ud fra profilens resultat. Du skal altid have en personlig tilbagemelding og mulighed for at sætte dine ord på profilens resultat.