teamroller

Teamsammensætning er afgørende for teamets effektivitet og resultater

Teamwork er den ultimative konkurrencefordel for virksomheder i dag! Forskning har længe vist, at når vi arbejder sammen i teams, er vi mere produktive, mere fleksible og opnår bedre resultater. Derfor er spørgsmålet om, hvordan man sammensætter de bedste og mest velfungerende teams meget centralt.

For at få et team til at fungere og være effektivt, skal det være sammensat af de rigtige personer. Et teams succes bygger nemlig mere på personligheder end færdigheder. Den rigtige kombination af personligheder er dén faktor, der har størst betydning for, om et team fungerer effektivt eller ej.

Med PeopleTools’ Teamroller kan I sætte fokus på netop dette. I får et værktøj, som både kan bruges til teamsammensætning og hjælpe teamet med at forstå, hvordan medlemmernes personlige adfærd påvirker samspillet og dynamikken i teamet. Ved at få et overblik over medlemmernes styrker og svagheder i et teamwork, kan I sætte fokus på, hvordan teams skal sammensættes og udvikles hen imod idealet om high performance teams.

Brug Teamroller, hvis du vil…

 • Sammensætte teams eller rekruttere ind i et eksisterende team
 • Styrke kommunikationen omkring hvilke roller hver vi hver især naturligt indtager, hvilke roller vi forventer af hinanden og hvilke roller opgaverne kræver
 • Have en oversigt over teamets individuelle og kollektive styrker, svagheder og udfordringer
 • Udvælge de rigtige medarbejdere til opgaven
 • Forbedre teamperformance og optimere ikke-velfungerende teams
 • Skabe større selvindsigt og forståelse individuelt og samlet som team

Fakta om Teamroller

 • Omfang: 190 spørgsmål
 • Målgruppe: alle organisationer og virksomheder, der arbejder med teams
 • Besvarelse: ca. 25 min.
 • Feedback: Individuelt
 • Rapporter: Individuel rapport + samlet rapport for hele teamet
 • Certificering: Kræver certificering i PeopleTools Big6

Jeres udbytte af at anvende Teamroller

Udbyttet ved at arbejde med Teamroller er stort for både det enkelte teammedlem, teamet som helhed samt lederen af teamet.

 • Det enkelte teammedlem bliver mere bevidst om sin rolle i og bidrag til teamet, sine styrker og udviklingspotentiale – til syvende og sidst mere effektive og produktive teammedlemmerne, som arbejder med opgaver, der passer til dem
 • Det samlede team bliver mere opmærksom på at udnytte teammedlemmernes potentialer og effektivisere samarbejdet, optimere samarbejdsklimaet og løse op for eventuelle konflikter. Teamet får et fælles sprog, der gør det nemmere at tale om ligheder og forskelligheder, styrker og svagheder
 • Lederen af teamet får et værktøj til at sammensætte teams baseret på adfærdsmæssige bidrag (og ikke jobtitler eller tilgængelighed), udvikle eksisterende teams eller supplere et team med personer, der bringer de nødvendige styrker ind i teamet
peopletools teamroller

Teamsammensætning, teambuilding, teamudvikling – Sådan kan du arbejde med Teamroller

PeopleTools’ Teamroller kan anvendes på alle niveauer i alle typer af organisationer og virksomheder, hvor der arbejdes i teams, med teamwork, teamudvikling, teambuilding, m.m.

Ved at anvende Teamroller skabes en øget forståelse for og anerkendelse af de forskellige teammedlemmers roller, styrker, svagheder og bidrag. Dette bidrager til en bedre forståelse, opgavefordeling og dialog med hinanden og styrker den konstruktive dialog, tillid og gensidige respekt.

 

Teamsammensætning og rekruttering

Ét af de store spørgsmål, når det kommer til teamwork, er som nævnt, hvordan man bedst muligt sammensætter et (højtydende) team? Ved at anvende PeopleTools’ Teamroller kan I sammensætte teams med det rigtige mix af personligheder og teamroller.

I kan udvælge de medarbejdere, der egner sig bedst til at arbejde sammen og tildele de rigtige opgaver til de rigtige medarbejdere på det rigtige tidspunkt i processen, så teamets samarbejde fungerer effektivt i alle faserne.

Samtidig kan Teamrollerne bruges til strategisk rekruttering af nye medarbejdere ind i et eksisterende team ved at klarlægge hvilke(n) roller(r), der mangler.

Teamudvikling og medarbejderudvikling

Teamrollerne handler ikke kun om teamarbejde, men også om at øge vores forståelse for os selv og andre for at hjælpe os med at arbejde mest effektivt. Derfor kan Teamrollerne også bruges som udgangspunkt for udviklingssamtale, både for det enkelte teammedlem og teamet som helhed.

Ved at afdække de områder og opgaver, som medarbejderen har den primære præference for og finder mest motiverende, kan I undersøge, hvor personen kan bidrage mest, hvilke roller personen skal arbejde med, og hvordan lederen bør lede og motivere medarbejderen.

 

Optimering og udvikling af kommunikation og samarbejde

Brug Teamroller til at forbedre team performance og optimere på ikke-velfungerende teams, herunder når et eller flere teammedlemmer ønsker ændringer af samspillet i teamet eller ændringer i roller og opgaver i teamet, samt identificering af blokeringer og barrierer.

“Det er et super godt værktøj, som giver mulighed for ret konkrete drøftelser om adfærd og udviklingspotentiale. Min oplevelse er, at symbolerne kommunikerer godt, og de adfærdsrettede beskrivelser og spørgsmål giver værdifulde refleksioner. Stor anbefaling herfra.”

– Heidi Søndergård Mathiesen, Viborg Kommune

Er du klar til certificering?

For at anvende PeopleTools’ Teamroller skal du være certificeret i PeopleTools’ Profilværktøjer. Med én certificering får du adgang til alle PeopleTools’ Profilværktøjer.

Vi afholder løbende certificeringer i både Jylland og Sjælland, hvor vi klæder dig godt på til at bruge profilen i praksis. Du kan læse mere om vores certificering og finde et udvalg af datoer her.

Skal vi hjælpe din virksomhed igang?