Personprofil

Personprofilen – erhvervsrettet personlighedsprofil til rekruttering og udvikling

Personprofilen er et profilværktøj, der bygger på en opfattelse af, at personligheden er dynamisk og udvikles hele livet igennem. Menneskesynet bag Personprofilen er, at alle mennesker har værdifulde ressourcer og potentialer. Alle mennesker har en unik personlighed, der rummer styrker og svagheder afhængig af situationen.

Personprofilen giver et nuanceret og præcist billede af en persons personlighedstræk, motivationsfaktorer, drivkræfter, behov og adfærd. Gennem en række faktorer og deres indbyrdes sammenhænge belyser profilen forskellige sider af personligheden og danner grundlag for en dialog, hvor vi drøfter og afklarer personens styrker og svagheder i forhold til en konkret situation.

Profilen kan kvalificere beslutninger i forbindelse med rekruttering, kompetenceudvikling og konkrete udfordringer eller opstillede succeskriterier.

Brug Personprofilen, hvis du vil…

 • Have et overskueligt billede af en persons behov, adfærd og motiver
 • Sikre høj præcision i rekrutteringsprocessen med et solidt og veldokumenteret værktøj
 • Afdække en medarbejders potentiale, styrker eller mulige udviklingspunkter
 • Have et brugervenligt, effektivt og centralt værktøj til coaching, rekruttering og personlig udvikling på alle niveauer i organisationen
 • Have et testværktøj uden faste udgifter forbundet med en aktiv certificering

Fakta om Personprofilen

 • Omfang: 180 spørgsmål
 • Målgruppe: Nye eller nuværende medarbejdere
 • Besvarelse: Ca. 25 min.
 • Feedback: 30 min. – 90 min. (afhængig af ønsket udbytte)
 • Rapporter: Selvevaluering, profildiagrammer samt en oversigt over de 27 personlige kompetencer
 • Introduktion: 2 dage + 1 opfølgningsdag

Selvevaluering skaber dybere indsigt

I dialogen uddybes profilens faktorer for personen, der samtidig udfylder en selvevaluering – fokuspersonens egen vurdering af, hvordan han/hun oplever sig selv på de forskellige personlighedstræk. Selvevalueringen stilles over for profilens udslag. Eventuelle forskellige og ligheder mellem profil og selvevaluering uddybes i dialogen.

Ved brug af selvevalueringen kvalificeres forståelsen af personens adfærd. Med profilen og den uddybende dialog gøres det lettere at opsummere en persons styrker, svagheder og kompetencer i forhold til job og performance-krav.

 

Udbyttet med Personprofilen

Mennesker er forskellige: Vi oplever tingene på forskellige måder, og vi tænker og handler også på forskellige måder. Med Personprofilen bliver der sat ord på, hvordan vi er forskellige og på hvilke områder, hvilket kan gøre det nemmere at forstå og handle på disse forskelle.

Læs hvordan Personprofilen har øget Vitrolifes træfsikkerhed i rekrutteringer

“I forhold til rekruttering og fejlrekruttering, har redskabet hjulpet os til at spotte nogle ting i profilerne. Profilværktøjerne giver os et bedre afsæt for at skabe det rigtige grundlag for et valg og træffe det rigtige valg.”

– Gitte Blæsild, HR-chef HedeDanmark

Vi bliver som personer og virksomhed bedre rustet til at forstå sig selv, hinanden og hvorfor vi agerer, som vi gøre. Hermed kan man opnå en bedre intern kommunikation – både ved, at man får et fælles sprog og ved at imødekommende de konflikter og misforståelser, der kan opstå på baggrund ad forskelligheder.

 

Anvendelsesområder med Personprofilen

Personprofilen kan anvendes i mange forskellige sammenhænge og til forskellige formål.

Eksempelvis kan den i en rekrutteringssammenhæng give et godt udgangspunkt for at udarbejde stillingsopslag, screene kandidater og afholde strukturerede samtaler. I udviklingsøjemed kan den skabe stor indsigt omkring egne handlemåder, mønstre, forståelser og fortolkninger samt arbejdsstil.

Er du klar til certificering?

For at anvende PeopleTools’ personlighedsprofil skal du være certificeret i PeopleTools’ Profilværktøjer. Med én certificering får du adgang til alle PeopleTools’ Profilværktøjer.

Vi afholder løbende certificeringer i både Jylland og Sjælland, hvor vi klæder dig godt på til at bruge profilen i praksis. Du kan læse mere om vores certificering og finde et udvalg af datoer her.

Skal vi hjælpe din virksomhed i gang?