Profilværktøjer

PeopleTools udvikler værktøjer til at afdække og udfolde ledere og medarbejderes potentialer. Gennem et sammenhængende system af profilværktøjer tilbyder vi et vidensbaseret grundlag til både rekruttering og udvikling. Værktøjerne er baseret på evidente personlighedsteorier, herunder Hexaco og Big Five og skaber med høj validitet og reliabilitet et meget præcist resultat.

Vi afholder løbende certificeringer både i Jylland og på Sjælland. Se kalenderen her.

Vi tilbyder også spil og HR-værktøjer, der kan bruges både til team- og lederudvikling. Disse kræver ikke certificering, og du kan se mere om dem her.

Har du spørgsmål til vores certificeringer eller værktøjer, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.

Hvorfor bruge profilværktøjer?

Skal man som virksomhed eller organisation være konkurrencedygtig, er det vigtigt at få de rigtige medarbejdere ombord og sørge for, at de har mulighed for at yde deres allerbedste. Det stiller store krav til HR-afdelingen om at finde medarbejdere, hvis faglige og personlige kompetencer passer ind – både i forhold til stillingen, teamet og organisationen som helhed – og også styrke medarbejdernes potentiale og lade dem udvikle sig, både fagligt og personligt. Formålet med at anvende erhvervspsykologiske profilværktøjer er at sikre den bedst mulige anvendelse af menneskelige ressourcer i virksomheder med henblik på at opnå bedre resultater.

Det er derfor ikke uden grund, at profilværktøjer er utrolig populære. De er nemlig en vigtig del af enhver HR-afdelings værktøjskasse. Uanset om de bruges til rekruttering, teambuilding, udvikling, MUS eller optimering, er brugen af profilværktøjer med til at gøre HR-processer vidensbaserede og værdiskabende.

Ved at bruge profilværktøjer skaber I bedre vilkår for at udfolde potentialet mellem virksomhed og medarbejder bedst muligt. Profilværktøjerne skaber en genvej til at lære en person at kende – til at forstå en persons foretrukne arbejdsadfærd, styrker og begrænsninger/udfordringer, kommunikationsstil, og hvad der motiverer personen.

Hvad kan du bruge profilværktøjer til?

Når virksomheder og organisationer anvender profilværktøjer, får de et fælles sprog og referenceramme, der kan bidrage til og optimere deres HR-processer. Det kan i ansættelsessituationer f.eks. være med til at tydeliggøre, hvilke kompetencer der er ønsket i stillingen, og hvad der skal fokuseres på og spørges ind til i løbet af samtalen.

Det særlige ved PeopleTools’ profilværktøjer er, at de er dialogbaseret. Vi tror ikke, man kan inddele mennesker i kasser – der er nemlig ingen rigtige eller forkerte svar, udelukkende præferencer. Derfor er brugen af profilværktøjer ikke et ”mål i sig selv”. Profilværktøjerne skal derimod betragtes som hjælpeværktøj til at strukturere en åben og ligeværdig dialog.

Profilværktøjerne kan også bruges i udviklings- og optimeringssammenhænge, uanset om det er til den enkelte medarbejder, lederen, teamet eller organisationen. Ved at få indsigt i både egne, hinandens og kollektive styrker og svagheder, kan man konstruere udviklingsforløb med forskellige formål, eksempelvis hvordan medarbejderne udnytter deres stærke og svage kompetencer, hvordan lederne håndterer deres teams mest hensigtsmæssigt, eller hvordan højtydende teams sammensættes bedst muligt.

“Profilværktøjerne kan bruges både som et udviklingsværktøj, hvor du går meget ned i dybden og spørger ind – og så kan det også bruges til at få skabt et overblik når man rekrutterer.”

– Gitte Blæsild, HR-chef HedeDanmark

Hvorfor vælge PeopleTools’ profilværktøjer?

Modsat mange andre profilværktøjer på markedet, er PeopleTools’ profilværktøjer udarbejdet til og tilpasset det danske erhvervsliv, samt de værdier og ledelsestraditioner, som er karakteristiske for dansk virksomhedskultur – offentligt såvel som privat.

PeopleTools tilbyder 5 profilværktøjer: PeopleTools Big6, PeopleTools Fundamental6, Lederprofil, og 2nd Opinion Profil. Derudover tilbyder vi også kognitive testværktøjer, PeopleTools Cognitive, samt 360º HR-målinger. Med disse værktøjer er I sikret et komplet værktøjssæt, hvor I kommer hele vejen rundt om den enkelte medarbejder, team og organisation. De præcise og dialogbaserede værktøjer er nemme, anvendelige og brugbare i det daglige arbejde. Derudover kan kombinationen af PeopleTools’ forskellige profilværktøjer og kognitive tests være med til at skabe et samlet billede.

Hos PeopleTools er vi med hele vejen: fra uddannelse over hjælp til implementering i organisationen til konsulentbistand og support. Klik ind på de forskellige værktøjer og se, hvordan vi kan hjælpe dig.