Skal du ha en Personprofil?

På denne siden finner du svar på de vanligste spørsmålene om bruk av personlighetstester. Hvordan brukes de? Hva betyr de for deg? Og hva hevder du i prosessen?

PeopleTools-profil viser et bilde av personens adferd, drivkraft og motivasjon på ulike felt. Profilen gir et nyansert og unikt bilde av hvert enkelt individ, uttrykt på et språk som passer utmerket for ansettelse og utvikling av medarbeidere. Profilen danner grunnlag for dialog om beslutning av f.eks. ansettelse, sammenslåing av team, justeringer innenfor jobbsammenheng, ansvarsområder m.m.

Hvis du er i tvil om prosessen eller hvordan profilen din er lagret eller brukt, er du alltid velkommen til å ringe PeopleTools på  + 45 70 27 72 70.

Hva er en tilbakemelding?

En tilbakemelding svarer på hva profilen sier om deg. Du får mulighet til å identifisere deg med profilen, samtidig som det gir deg et nyansert bildet med eksempler som enten bekrefter profilen, eller gir deg mulighet til å tilføre nye nyanser til den.

Utbytte av tilbakemeldingene kan være:

 • Ny innsikt og forståelse av din profil
 • Et utvidet språk for å uttrykke styrker, svakheter og utfordringer
 • Anerkjennelse og refleksjoner angående ditt arbeidsliv samt tanker og ideer til handling.

Din profil gir den utdannede i PeopleTools muligheten til å danne seg ulike forestillinger om deg i bestemte situasjoner. Profilen fastslår ikke noe bestemt om deg, men gir den PeopleTools-utdannede anledning til å stille seg noen spørsmål angående din adferd i forskjellige situasjoner. Gjennom disse spørsmålene undersøker, utforsker og avklarer du hva som best passer for deg sammen med den som er utdannet i PeopleTools

Vi tester ikke – vi profilerer

En personprofil, eller personlighetstest, er ikke en test man enten består, eller ikke består. Profilverktøyet gir derimot et bilde på de atferdsmessige preferansene dine, samt styrker og svakheter som vises når du er på jobb. Profilen din er derfor alltid ok. Søker du jobb, kan sammenhengen mellom jobben som søkes, og din personlige profil være bra eller dårlig i forhold til jobbens innhold og utfordringer.

Jobbsamtale

Bedriften du søker jobb hos benytter seg av PeopleTools-profiler i rekrutteringsprosessen. De ønsker å få kjennskap til dine personlige kompetanser, samt hvordan disse går hånd i hånd med din faglighet innenfor jobbens utfordringer. Dette sikrer et rettferdig vurderingsgrunnlag for alle kandidater, og du unngår å bli valgt ut kun på bakgrunn av magefølelser.

Teambuilding

Når teamet skal sammensettes, eller styrkes, gir PeopleTools-profiler gruppen et felles språk. Din profil er ikke svaret på enten en god, eller dårlig profil, men gir derimot et bilde på hvorfor du er verdifull for teamet. Kvalitetene dine fremheves gjennom dialog med teamets øvrige medlemmer, og en som er faglig ansatt i PeopleTools.

Hvem ser på, når du utfyller en profil?

Det er kun du og den utdannede i PeopleTools som har tilgang til profilen din. Ved å ha utfylt en profil, gir du den sertifiserende i PeopleTools tillatelse til å presentere profilen din i jobbsammenheng til enten lederen, eller ansettelsesutvalget.

Avklar nøye med den ansatte i PeopleTools hvordan du vil at profilen din skal brukes og presenteres.

Hvordan oppbevares din profil?

Profilen din oppbevares elektronisk og anonymt i PeopleTools database. Dvs., vi lagrer ikke navn, e-mail eller annen personfølsom data.Virksomheten som profilerer deg, lagrer din profil i opptil 3 måneder, med mindre noe annet er avtalt. Du har midlertidig krav på å få slettet alle fysiske kopier av profilen din når du ønsker det.

Hvem bestemmer over din profil?
Du bestemmer hvem som har tilgang til din profil, og hvordan den oppbevares og brukes. Profilen er din.

Når du har fylt ut en Personprofil, har du krav på:

 • En introduksjon av profilen, herunder hvordan resultatene brukes videre
 • En nyansert og personlig tilbakemelding
 • At den som gir tilbakemelding er opplært i bruken av PeopleTools profiler
 • Motta en kopi av profilen, samt et introduksjonshefte
 • Avklare hvem som har tilgang til din profil, og hvor lenge den oppbevares
 • Vite at profilen ikke blir utgitt til andre personer uten ditt samtykke
 • Få alt fysisk materiale vedr. din profil makulert
 • Bli opplyst om dine klagemuligheter.

Gode råd

Før du fyller ut din profil:

 • Det er viktig at du utfyller din profil uforstyrret. Unngå å være trøtt, uopplagt, eller frustrert, da dette kan påvirke din besvarelse.
 • Hvis du er påvirket av en personlig krise (skilsmisse, stress, sorg eller lignende), bør du vurdere nøye om du skal lage en profil eller ikke.
 • Husk, du har også rett til å si nei til å lage en profil.

Ved din personlige tilbakemelding:

 • Vær ærlig ovenfor deg selv og den ansatte i PeopleTools.
 • Si ifra hvis du føler deg nærtagende, eller om du syntes emnene i tilbakemeldingene er irrelevante.
 • Still gjerne spørsmål om det er noe du lurer på.
 • Vær åpen og imøtekommende for å få det beste ut av samtalen.

Efter din personlige tilbakemeldingen:

 • Kontakt evt. den fagutlærte i PeopleTools hvis du har flere spørsmål, eller du har bruk for å tydeliggjøre noe fra samtalen

Myter om personprofiler

 

“Den utdannede kan gjennomskue hvem jeg er, og lese tankene mine”

Nei – den utdannede kan kun danne seg forestillinger om adferden din i bestemte situasjoner.

“Profilen måler min intelligens”

Nei – Profilen måler ikke intelligens, eller ferdigheter, og har dermed ingen fasit.

“Jeg må svare på en bestemt måte”

Nei– Svar så ærlig og spontant som mulig. Profilen viser ikke om noe er bra eller dårlig, kun dine preferanser.

“Jeg blir vurdert og valgt ut fra profilens resultat”

Nei – Du blir aldri valgt, eller vurdert kun ut fra profilens resultat. Du vil alltid få en personlig tilbakemelding, og mulighet til å ha innflytelse på profilens resultat.