Profilverktøy til alles behov

PeopleTools utvikler og leverer treffsikre og meningsfulle personlighetsprofiler samt team- og lederprofiler som tar utgangspunkt i dansk bedriftskultur. Hjelpemidlene er validerte og basert på teori og forskning. Vi tilbyr følgende hjelpemidler:

Personprofilen – bedriftsrettet personlighetsprofil til rekrutering og utvikling

Personprofilen gir et nyansert og nøyaktig bilde av personens personlighetstrekk, drivkraft, motiver, behov og adferd. Profilen er basert på flere evidente personlighetsteorier og danner grunnlag for dialog, hvor personens styrker og svakheter drøftes i forhold til en bestemt situasjon. Profilen kan gi et grunnlag for beslutninger og kartlegge adferd i forbindelse med rekruttering, kompetanseutvikling og ved konkrete utfordringer

Selvevaluering skaper bedre innsikt
Dialogen utdyper profilfaktorene for den personen som samtidig fullfører selvvurdering – en vurdering av hvordan han eller hun opplever de ulike personlighetene. Selvvurderingen skjer mot resultatene av profilen. Eventuelle forskjeller og likheter mellom profil og selvvaluering vil bli utarbeidet i dialog. Ved å bruke selvvurderingen kvalifiserer forståelsen av personens oppførsel. Profilen og utdypingsdialogen gjør det lettere å oppsummere en persons styrker, svakheter og kompetanse i forhold til arbeids- og ytelseskrav.

Benytt deg av Personprofilen, om du ønsker å…

 • Ha et oversiktlig bilde av personens behov, adferd og motiv
 • Sikre høy presisjon i rekrutteringsprosessen
 • Ha et solid og veldokumentert verktøy til organisasjon- og kompetanseutvikling
 • Avklare en kollegas potensiale, styrker, eller potensielle utviklingsferdigheter
 • Ha et brukervennlig, effektivt og sentralt verktøy til bruk i coaching, rekruttering og personlig utvikling på alle plan i organisasjonen
 • Ha et testverktøy uten faste utgifter forbundet med en aktiv sertifisering

Fakta om Personprofilen

Omfang: 210 spørsmål
Målgruppe: Nye eller nåværende medarbejdere

Besvarelse: Ca. 25 min.

Feedback: 45 min. – 1,5 time avhengig av oppgaven
Rapporter: Selvevaluering, Individuelle profilkort + oversikt over 27 personlige kompetanser

Sertificering: 2 dager + 1 oppfølgningsdag

Samarbejdsprofilen – godt samarbeid styrkes ved å gjenkjenne andres preferanser og adferd i jobbsammenheng

Samarbeidsprofilen – godt samarbeid styrkes ved å gjenkjenne andres preferanser og adferd i jobbsammenheng.

Ved å tilby gruppen et felles språk angående styrker, svakheter og potensialer for godt samarbeid, kan samarbeidsprofilen resultere i at felles mål oppnås i gruppen. Via konstruktiv dialog skapes et fundament for å øke gruppens trivsel og effektivitet.

Samarbeidsprofilenkan tas i bruk ved oppstart av nytt samarbeid i prosjekter og teams, utvikling av eksisterende team eller ved å forebygge store endringer som kan påvirke relasjonene i gruppen. Hvert enkelt medlem vil få bedre innsikt om seg selv, og kan derfor ta ansvar for egne handlinger, for å styrke gruppens trivsel og effektivitet. “Hva kan jeg bidra med for å gjøre teamet bedre?”.

Benytt deg av Samarbeidsprofilen, hvis ønsker å…

 • Styrke samarbeid, og øke teamets potensiale i problemløsningen til fordel for organisasjonen.
 • Styrke individuell utvikling og trivsel for hver enkelt ansatt – forutsetter at du har opplæring i Personprofilen
 • Bruk av personlighetstester som grunnlag for å forbedre gruppens samarbeid og resultater i fremtidige prosjekter
 • Gjøre det lettere for individet å jobbe med egen profil – hvor er mine styrker og eventuelle utviklingsmuligheter i gruppen?

Fakta om Samarbejdsprofilen

Omfang: 84 spørsmål
Målgruppe: Teams på alle organisasjonsnivåer
Besvarelse: Ca. 15 min.
Rapporter:  Profildiagrammer + teamkompetanse, samt enkeltindivid og gruppens samlede profil.

Introduksjon: 1 dag – antar at du er sertifisert i Personprofilen

Lederprofilen – fordi innsikt i egen adferd er betydelig når man veileder andre

Lederprofilen (360°) dekker ressurser, kompetanser og utviklingsområder hos lederen. Profilen baseres dels på lederens egen oppfattelse av seg selv, og dels på medarbeidernes relevante og konkrete opplevelser av lederen. Denne profilen gir lederen et grunnlag for å øke verdien av egen innsats i organisasjonen. Interessentene vurderer ikke på skalaen om lederen er god eller dårlig. Isteden gir de variert tilbakemelding angående lederens adferd. Denne tilbakemeldingen kan utforskes grundig av PeopleTools faktorer og personlige kompetanse. Profilen viser ikke bare hva medarbeiderne opplever, men også i hvor stor grad de blir påvirket av lederens personlighet. Hvordan kan du som leder jobbe videre med din lederadferd?

Benytt deg av Lederprofilen, hvis du ønsker å..

 • Hjelpe lederen med å oppnå dypere innsikt, og gi han/hun muligheten til å jobbe videre med sin adferd som leder
 • Gi lederen et grunnlag for å øke verdien av innsatsen for sine viktigste interessenter
 • Koble lederevalueringen til virksomhetens ledelsesgrunnlag, hvor det stilles høye kompetansekrav til lederne.
 • Ha et godt HR-verktøy for en kontinuerlig kompetanseutvikling hos lederen
 • Sikre at forholdet mellom leder og medarbeider fungerer optimalt.

Fakta om Lederprofilen

Omfang: 150 spørsmål

Målgruppe: Ledere på ulike organisatoriske nivåer

Besvarelse: Ca. 20 min.

Feedback: 1,5 timers dialog angående profilen, dialog om lederens adferd og handlinger samt behovet for utvikling

Rapporter:  Profildiagrammer + medarbeidernes anonyme vurdering av lederen, og opp til 27 ferdigheter

Introduksjon: 1 dag – forutsetter at du er opplært i Personprofilen

Salgsprofilen – når du ønsker å utvikle salgskompetanse og adferd i salget

Adferden til selgeren er ofte avgjørende om en bedrift oppnår suksess eller ikke. Det er derfor relevant med god innsikt i adferden til selgerne, og hvordan denne adferden utstråler seg i en salgssituasjon, slik at de kan utvikle høyre kompetanse innenfor dette feltet.

PeopleTools salgsprofil er et hjelpemiddel som bidrar til bevissthet og dialog i utviklingen av den enkelte selger. Salgsprofilen definerer 5 salgsroller som er inspirert av teoriene rundt Challenger Sale (Dickson og Matthew, 2013). Ulike studier av salg har konkludert hva som utgjør forskjellene i en salgssituasjon. Ofte handler det ikke bare om relasjonen til kunden, men hvordan disse utfordres. Med PeopleTools salgsprofil får du denne informasjonen lagret på en enkel personprofil, som viser selgerens styrke og kompetanse innenfor 5 ulike punkter:

 • Utfordrende Selger
 • Selvstendig Selger
 • Problemorientert Selger
 • Hardtarbeidende Selger
 • Relasjonsskapende Selger

Benytt deg av Salgsprofilen, hvis du ønsker å…

 • Utvikle deg innenfor ledelse, gi selgeren opplæring slik at han/hun kan utvikle sitt fulle potensiale
 • Utfordre selgerens bevissthet angående styrker og svakheter i ulike salgssituasjoner.

Fakta om Sælgerprofilen

Omfang: 210 spørsmål

Målgruppe: Selgere på alle nivåer

Besvarelse: Ca. 25 min.

Feedback: 1,5 time

Innhold: Personprofil, samt oversikt over utslaget til selgeren og hans/hennes kompetanser relatert til de fem rollene

Utdanning: Det kreves at du har opplæring i Personprofilen

2nd Opinion Profilen – et spennende supplement for tradisjonelle referanser

Ved bruk av 2nd opinion Profilen får du muligheten til å koble deg opp til tre respondenter på en ny, eller eksisterende personprofil. Formålet med profilen er å skape et bilde av hvordan personen oppfattes og oppleves av andre. Profilen kan f.eks. brukes i rekrutteringsprosesser eller talentutvikling, som et supplement til den tradisjonelle referansebruken..

Benytt deg av 2nd Opinion Profilen, om du ønsker å…

 • Raskt overblikk over sammenhengen av kandidatens jobbadferd og personlighet
 • Overblikk over temaer som skal utforskes nærmere frem til neste tilbakemelding og/eller i 2. samtale.

Fakta om 2nd Opinion Profilen 

Omfang: 150 spørsmål

Målgruppe: Refererte referanser

Besvarelse: Ca. 25 min.

Feedback (til kandidaten): 1,5 time

Rapporter: Grafisk oversikt over referansene til kandidaten. Kan inkluderes i tilbakemeldingen, eller som en del av den samlede vurderingen av kandidaten

Utdannelse: Krever opplæring i Personprofilen

PLI – om du ønsker en presis indikasjon over evnen til å prestere, løse komplekse problemstillinger og tilnærme dig informasjon

PeopleTools forhandler det kognitive testverktøyet PLI, som måler individets generelle og kognitive evner, basert på verbale og abstrakte oppgaver. Dette betyr at testen måles ut fra den generelle, kognitive kapasiteten for problemløsning i forskjellige situasjoner.

De kognitive evnene handler om hvor raskt en person lærer, evnen til å behandle informasjon, tilpasse seg endrede forhold, krav og ulike problemløsninger.

En måling av disse aspektene gjør testen svært velegnet i utviklings- og rekrutteringsoppgaver, og vi anbefaler derfor at den tas i bruk sammen med en personlighetsprofil – f.eks. PeopleTools Personprofil – da dette vil gi et mer presist bilde på kandidatens evne til å prestere i jobbsammenheng.

Benytt deg av PLI, om du ønsker å…

 • Lære mer om kandidatens opplæringsevne
 • Vite om kandidaten kan leve opp til de kognitive kravene jobben krever
 • Vite mer om kandidatens fremtidige utviklingspotensialer i organisasjonen
 • Øke presisjonen av rekruttering med en gyldig indikasjon på individuell ytelse, som vil øke sannsynligheten for en optimal Job match
 • Få innsikt i hvor raskt kandidaten kan øke effektiviteten i ny rolle, eller stilling.
 • Vite hvor effektivt en kandidat utnytter trening og utdannelse
 • Ha et administrativt, enkelt og oversiktlig hjelpemiddel som kan brukes online
 • Ha et hjelpemiddel som er normbasert, som samtidig gjør det mulig å vurdere kandidaten objektivt.

Fakta om PLI

Omfang: 50 spørsmål

Målgruppe: Alle

Besvarelse: 12 min.

Rapporter: Utfallet beregnes automatisk etter utfyllelsen, og besvarelsen til kandidaten sammenlignes med gjennomsnittsgruppen. Poengsummen markeres på en PLI-normalfordeling, som viser hvordan en representert andel av befolkningen forventer å score på testen.

Utdannelse: Det kreves ingen spesiell utdannelse – bare opplæring

HR-målinger – et verktøy med 100% kundetilpasning

PeopleTools 360 og PeopleTools Analyse er fleksible, og lett tilgjengelige web-baserte plattformer, som gir deg mulighet for individuell, eller ved bruk av vår hjelp, muligheten til å utforme dine egne evalueringer med et fritt antall spørsmål, respondentgrupper, målområder og rapportdesign.

Benytt deg av målerapporterne, om du ønsker å…

 • Ha et verktøy som fullt tilpasses deg og din virksomhet
 • Ha et fleksibelt hjelpemiddel for personlig utvikling og forbedringer i organisasjonen
 • Utvikle lederevalueringer 100% basert på virksomhetens eget ledelsesgrunnlag.
 • Minimalisere tidsforbruket i evalueringer og utvikle lett forståelige rapporter.

Fakta om HR-målinger

 

Fakta om HR-målinger:

Omfang: avhengig av behov

Målgruppe: Alle ledd i organisasjonen

Besvarelse: Avhenger individuelt av omfanget til målingene

Tilbakemelding: Individuelt

Rapporter: Mangfoldige rapportutforminger avhengig av behov

Utdanning: Krever ingen utdanning

Kan vi hjelpe deg videre?

Interesserer dette deg, nøl ikke med å kontakte oss her, eller på tlf: + 45 7027 7270 for en uforpliktende samtale om hvordan de gitte profilene kan skape verdi for dere og situasjonen dere står ovenfor.

Kontakt oss

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.