Priser og vilkår

Hos PeopleTools tror vi på at det skal være lett å sette i gangverdiskapende HR-prosesser.

Det koster 3000kr å få faglig opplæring i Personprofilen., og det er ingen videre omkostninger.

Samtidig tilbyr vi en attraktiv forretningsmodell, hvor man kun betaler for profilene man selv benytter seg av – enten gjennom en attraktiv stykkpris, eller ved å tegne en fastprisavtale.