Etiske retningslinjer

Vi mener alle mennesker har verdifulle ressurser. Det er viktig for oss at den personlige vurderingen beskytter den ansattes verdighet og sårbarhet, ved bruk av god dialog. Vi ønsker å stå for en profilbruk som respekterer den enkeltes rett til integritet og autonomi. Fokuspersonen har alltid rett til å vite hvem han er. Vi tilbyr en PeopleTools-profil med et samtalegrunnlag som kan bidra med å endre fokuspersonens opprinnelige perspektiv.

Det er viktig for oss å gjøre etikk til handling. Vi utdanner tilbakemeldere til å ha en anstendig, profesjonell og respektfull personvurdering, i enhver sammenheng. Vi tror på en konstruktiv dialog som har fokus på styrker og utviklingsområder. Vi kritiserer ikke, ser etter feil, eller kategoriserer mennesker av bestemte typer.

«Every person is like all other persons, like some other persons and like no other person»

Kluckhohn & Murray,1953

Forpliktelser til den sertifiserte

På kursene våre sikrer vi at den som får opplæring, tar med seg verktøy og verdier med hjem. Disse skal leves opp mot PeopleTools etiske normer. Kvalifiseringskursene utvikles løpende for å være i overensstemmelse med utviklingen av god HR-praksis. Vi kvalitetssikrer ved å stille høye krav til de ansatte og deres bedrift.

Krav til den sertifiserende:

 • Gi fokuspersonen en grundig introduksjon i profilen, hvordan resultatet anvendes videre, og hvem som får tilgang til dette
 • Å få samtykke (dette gjøres automatisk gjennom introduksjonsmailen i PeopleTools-systemet)
 • Å gi en personlig tilbakemelding på materialene som skal brukes, og overleveres videre
 • Riktig administrering av profilene, inkludert sikring av fotrolighet, korrekt oppbevaring og tilintetgjørelse av persondata i samsvar med personopplysningsloven (PeopleTools-systemet sletter personopplysninger ved ferdigstillelse)
 • At evt. andre personer som er involvert i håndteringen av resultatene blir instruert i, og overholder krav om kofidensialitet
 • Være opplært i profilverktøyene
 • Sørge for at alle som har utfylt en profil får en personlig tilbakemelding
 • Ved informasjon og riktig håndtering, sikre integritet og rettigheter til den profilerte
 • Gi klar informasjon om formålet med personvurderingen til de det gjelder
 • Informere fokuspersonen angående tidsplan, håndtering og oppbevaring av profilen
 • Forsikre seg om at fokuspersonen har samtykket til bruken, og om det er mulighet for videre undersøkelser
 • Sikre at den gjeldende får utlevert sin profil
 • Tolke profilen korrekt ved analyse, vurdering og tolkning
 • Kjenne til egen kompetanse og unngå overskridelse av disse
 • Være rettferdig i tolkningen med hensyn til kultur, språk, handikap, kjønn og alder
 • Riktig håndtering av profilene ved å sikre fortrolighet, trygg oppbevaring og tilintetgjørelse av data i henhold til profilpolitikken
 • Sikre at de som har ansvar for håndteringen av profilene overholder taushetsplikten

Forpliktelser i virksomheten

Virksomheten skal i arbeidet med personprofilen sørge for at:

 • Utarbeide en profilpolitikk som lever opp til PeopleTools etikk og kvalitetskrav
 • Profilpolitikken skal være kjent, og etterleves av de ansatte i virksomheten

Profilpolitikk:

 • Hva kan profilen brukes til?
 • Hvem kan bruke profilen?
 • Hvilke sammenhenger skal profilene inngå i?
 • Hva slags rettigheter har den profilerte, og hvordan sikres disse? (Informasjon, stilling, tilbakemelding, utlevering av profiler, anonymitet, og oppbevaring av profiler)
 • Hvordan, hvor lenge og hvem er det som oppbevarer profiler?
 • Hvilke rettigheter har jeg som sertifisert bruker?
 • Hvilke forpliktelser har virksomheten?

.

 

En profilpolitik berører følgende områder:

 • Hvad må profilen anvendes til?
 • Hvem må anvende profilen?
 • Hvilken sammenhæng skal/må profiler indgå i?
 • Hvilke rettigheder har den profilerede person, og hvordan sikres rettighederne? (Information, stillingtagen, tilbagemelding, udlevering af profiler, anonymitet, opbevaring af profiler).
 • Hvordan, hvor længe og hvem må opbevare profiler?
 • Hvilke forpligtelser har den certificerede bruger?
 • Hvilke forpligtelser har virksomheden?