Registrering av PeopleTools sertifisering

På  denne siden kan du uforpliktende melde deg opp til seminar, eller kurs. Vi vil ta kontakt med deg for nærmere informasjon rundt de praktiske aspektene.

For opprettholdelse av høy kvalitet –  gjennomfører vi intense kurs i mindre grupper. Under opplæringen inngår deltakernes egne profiler i forbindelse med trening i tolkning og tilbakemelding.

PeopleTools er medlem av Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP). Vi har tilsuttet oss de etiske grunnprisipper som er utgitt av Dansk Psykologisk Forlag: ”Retningslinjer for bruk af test i erhvervslivet”. Du kan lese mer om vår etikk her.

Brukerseminar i Samarbeidsprofilen – teamutvikling med fokus på personlige styrker, svakheter og potensialer

På seminarene våre jobber vi med teori og cases, ved bruk av samarbeidsprofilen for utvikling av grupper og teams – herunder samarbeidsrelasjoner, potensielle konflikter og innovasjon.

Du blir forberedt på å tolke team-profiler, og analysere hvordan denne kunnskapen kan brukes i grupper. Du vil også  jobbe med ulike læringsnivå, samt hvilke prosessmessige hensyn og ulikheter som ligger som potensielle barrierer for læring

Etter avsluttet kurs vil du kunne:

  • Jobbe med styrker, svakheter og utviklingsmuligheter i grupper
  • Forenkle prosesser som bidrar til å forbedre gruppens resultater og samarbeid
  • øke gleden over å være et lag
  • Fastslå grunnen til at konflikter oppstår i gruppen

Gjøre gruppen oppmerksom på egen og andres adferd, preferanser og mønstre i de ulike personlighetene.

Brukerseminar for Lederprofilen – når du skal avklare ressurser, kompetanser og utviklingsområder hos dine ledere

Seminaret henvender seg til deg som ønsker å bruke PeopleTools lederprofil som et trygt verktøy til de 360 graders eveluering i bl.a. lederutvikling og talentutvikling. Som en oppbygging til Personprofilen skal du trenes opp til forberedelse og tolkning, samt overlevering av PeopleTools Lederprofil. Du vil jobbe med lederutvikling fra et etisk, strategisk, og operativt nivå. Med dette menes avklaring og prioriteringer av de viktigste utviklingsområdene, samt medarbeidernes engasjement.

Etter avslutttet kurs vil du kunne:

  • Avklare sjefens ressurser og virkemidler
  • Forenkle lederutviklingsprosesser med fokus på utvikling av kompatense
  • Gi sjefen mulighet til å jobbe med egen lederadferd ut fra relevante interessenters vurderinger.
Kan vi hjelpe deg videre?

Hvis dette er noe som interesserer deg, nøl ikke med å kontakte oss på 70277270 for en uforpliktende samtale, for å se om dette er noe som kan skape verdi for deg og din bedrift.

Kontakt oss

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.