Sertifisering

Hos PeopleTools utdanner og kvalifiserer vi deg til å bruke profilverktøyene våre til f.eks. rekruttering, lederutvikling og team-utvikling. Som kvalifisert PeopleTools-tilbakemelder kan du gi profesjonelle, respektfulle og verdiskapende personvurderinger, som skaper trygge og positive opplevelser for kandidaten.Samtidig vil du kunne avklare kandidatens behov, forventet adferd i jobben, motivasjon og effektivitet i arbeid med personlig utvikling og coaching.

 

Gratis sertifisering i Oslo 3. – 4. april

Vi ser etter dedikerte konsulenter eller HR – medarbeidere som vil delta på våre sertifiseringskurs (du betaler kun for måltider). Så vil du få adgang til å bruke Peopletools sterke testverktøy i rekruttering, team – og lederutvikling.

Har du spørgsmål kan du kontakte vår norske partner, Egil Storaas, på es@peopletools.com.

Med en sertifisering gir vi deg en komplett profilverktøyskasse

Sertifiseringen består av et 2 dagers kurs, med en oppfølgingsdag. Forut for sertifiseringen utfyller du en profil, hvor du vil få en tilbakemelding fra PeopleTools konsulenter. Innen oppfølgingsdagen skal du, som en del av opplaringen, gjennomføre tre prøvetilbakemeldinger.

Når  opplaringen i Personprofilen er avsluttet, får du automatisk tilgang til å bruke Samarbeids- og Lederprofilen. Hvis du er interessert, holder vi dagsseminar, hvor bruken av de øvrige profilene utdypes yttligere. Gjennomførelse av seminarene er ikke et krav for a ta i bruk disse profiltypene.

Vi holder kurs i både Jylland og Kjøbenhavn.

Fordelen med å bli utdannet

  • Før kurset starter mottar du en tilbakemelding på din egen profil
  • Som en del av kurset får du tre profiler gratis som du kan øve deg på
  • Som kvalifisert bruker får du tilgang til systemene våre, og gratis hjelp i form av blant annet introduksjonshefter, utlevering av profiler m.m.
  • Vi tilbyr markedets beste priser og vilkår
  • Det er ingen skjulte kostnader ved a ha sertifisering hos oss
  • For å opprettholde god kvalitet, gjennomføres sertifiseringen hos PeopleTools med høy intensitet i mindre grupper.
  • Under kurset får deltakerne egne profiler i forbindelse med opplaring i tolkning og tibakelmelding.