HR-værktøyer

PeopleTools tilbyr og utvikler nye HR-verktøy. Enkelte verktøy utdyper personprofilene og kan brukes som en utvidelse, mens andre kan brukes uavhengig av profilene, uten sertifisering i verktøyene.

Spill som PeopleTwist, PeopleQuest og Kompetencekortene utleveres gratis i forbindelse med opplæring i Personprofilen.

Materialerne er i øjeblikket kun tilgængelige på dansk.

Kompetansekort

 

PeopleTools kompetansekort brukes i forbindelse med utvikling og ansettelser. De illustrerer og beskriver 27 personlige kompetanser, som kan leses via PeopleTools Personprofil samt hvilken adferd som dekkes av kompetansen.

Sertifiserende brukere kan kjøpe kort i ulike sett.

Det gis også et sett med kort til deltagerne i brukerseminarene våre angående rekruttering.

Øvelseshefte til Samarbeidsprofilen

Øvelsesheftet til Samarbejdsprofilen er tenkt som et verktøy som gjennom diverse øvelser får medarbeiderne til å reflektere over egne styrker, svakheter og potensialer under samarbeid.

Innhold:

Samarbeidsprofilens 12 faktorer, og deres styrker samt svakheter i et samarbeid

Egne og gruppens kompetanser innenfor:

  • Forhold og empati
  • Ideer og involvering
  • Resultat og handling
  • Kvalitet og realitet

10 øvelser er basert på profilens rapporter, og åpner opp for dialog. De bidrar også til  økt innsikt og forståelse, som er med på å styrke gruppens potensiale. Øvelsene kan blant annet handle om:

  • Selvevaluering alene og i gruppe
  • Hva er din reaksjon på andres profil og adferd?
  • Omfangs kjernekvadrat

Heftet er gratis for brukere med utdanning.

PeopleTwist

PeopleTwist er et verktøy som gjør det enklere å utføre dialoger om adferd, personlig styrke og kompetanse.

Spillet kan brukes i dialog med mindre grupper, eller evt. til ledere og medarbeidere. Hvis spillet skal brukes i større grupper, kan flere spill brukes.

Det følger med tre ulike bruksanvisninger til spillet.

PeopleQuest

Med PeopleQuest kan du på en morsom og lærerik måte bli kjent med de ulike preferansene og personlighetene til kollegene dine.

Spillet kan med fordel brukes i en teamprosess og kan tas i bruk uavhengig av samarbeidsprofilen. Unngå å spille dette spillet hvis det er konflikt i gruppen.

Spillet består av 45 spørsmål, 18 svarkort og 1 refleksjonskort, som egner seg best under avslutningen av spillet.

3-6 spillere kan spille om gangen, og man bestemmer selv hvor lenge spillet varer. Vi anbefaler likevel at man setter av 30-90 minutter, for best mulig utbytte.

PeopleToolbox med profilkort

Verktøykassen er for fasilitet av prosesser med grunnlag i Samarbeidsprofilen.

Verktøykassen består av 120 dialogkort og en bok med 31 øvelser.

Deltakerne i oppnår bedre forståelse og innsikt om egne, samt kollegenes profiler, ved å utføre disse øvelsene. Dette gir grunnlag for å skape resultater og godt samarbeid i gruppen.

Til forskjell fra øvelsene vi finner i Samarbeidsprofilens hefte, er øvelsene i PeopleToolbox mer prosessorientert.