PeopleTools Cognitive er en adaptiv kognitiv test, der måler en testpersons potentiale for at præstere i en stilling baseret på de kognitive evner. De opgaver, testpersonen stilles over for, giver en statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersonens  intelligens, kognitive kapacitet og arbejdshukommelse. Testen giver en indikation på evnen til at absorbere og opfange information samt tilpasse sig skiftende betingelser og krav, løse problemer og behandle kompleks information.

Brug PeopleTools Cognitive, hvis du vil…

 • Vurdere en persons kognitive evner i forhold til jobpræstationer
 • Have en statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersoners intelligens og kognitive kapacitet
 • Højne præcisionen i rekrutteringen med en valid indikation af kandidaters kognitive kapacitet
 • Matche en kandidats kognitive evner med stillingens kognitive krav
 • Have et enkelt og overskueligt værktøj, der administreres online
 • Have et normbaseret værktøj, der gør, at kandidater kan vurderes objektivt

Fakta om PeopleTools Cognitive

 • Omfang: Måling på tre forskellige intelligensområder
 • Målgruppe: Alle
 • Anvendelse: Anvendes i alle typer opgaver, hvor det er relevant at vurdere en persons kognitive evner i forhold til nuværende og fremtidig opgaveløsning, f.eks. ved rekruttering, talentprogrammer, outplacement, udviklingsprogrammer og lederudvikling
 • Besvarelse: 24 minutter
 • Feedback: Individuel
 • Certificering: Kræver certificering
 • Administration: Webbaseret (ingen krav om særlige installationer): test udsendes og besvares online
 • Sprog: Dansk, engelsk (november 2021)

Hvad er PeopleTools Cognitive?

PeopleTools Cognitive er et nuanceret redskab til testning af kognitive evner via abstrakte, verbale og numeriske opgaver. Testen måler med fokus på flydende intelligens og arbejder med den velkendte IQ-skala, hvor gennemsnittet er en score på 100.

Testpersonen måles op imod en norm af danske besvarelser, og er 100% webbaseret.

Hvad består PeopleTools Cognitive af?

PeopleTools Cognitive er adaptiv og dermed udviklet efter nogle af de mest moderne testteorier. Den består af 12 forskellige opgavetyper.

Forskning viser, at verbal intelligens og korttidshukommelse har stærk korrelation til præstation i komplekse jobsituationer.

Skal vi hjælpe din virksomhed i gang?