iq potential

IQ-potential er en IQ test, der måler det intelligensmæssige element af en testpersons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. De opgaver, testpersonen stilles over for, giver en statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersonens intelligens, kognitive kapacitet og arbejdshukommelse. Testen giver en indikation på evnen til at absorbere og opfange information samt tilpasse sig skiftende betingelser og krav, løse problemer og behandle kompleks information.

Brug IQ-potential, hvis du vil…

 • Vurdere en persons intelligens i forhold til nuværende og fremtidig opgaveløsning
 • Have en statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersoners intelligens, kognitive kapacitet og arbejdshukommelse
 • Have en indikation af en persons skriftlige færdigheder og evner til stavning
 • Højne præcisionen i rekrutteringen med en valid indikation af individuelle præstationer, der øger sandsynligheden for et optimalt person/job-match
 • Matche en kandidats kognitive evner med stillingens kognitive krav
 • Have et administrativt enkelt og overskueligt værktøj, der administreres online
 • Have et normbaseret værktøj, der gør, at kandidater kan vurderes objektivt

Fakta om IQ-potential

 • Omfang: Måling på fire forskellige intelligensområder
 • Målgruppe: Alle
 • Anvendelse: Anvendes i alle typer opgaver, hvor det er relevant at vurdere en persons intelligens i forhold til nuværende og fremtidig opgaveløsning, f.eks. ved rekruttering, talentprogrammer, outplacement, udviklingsprogrammer og lederudvikling
 • Besvarelse: Besvarelse af fuld IQ-potential tager ca. 35 min.
 • Feedback: Individuel
 • Certificering: Kræver ingen certificering – der gives gratis oplæring
 • Administration: Webbaseret (ingen krav om særlige installationer): test udsendes og besvares online

Hvad er IQ-potential?

IQ-potential er et adaptivt testværktøj (dog undtaget den verbale del), hvilket gør, at sværhedsgraden af de opgaver, testpersonen stiller, skiftet i takt med, at testen besvares. Svarer testpersonen rigtigt, gives der efterfølgende en sværere opgave – og omvendt. Denne metoder giver med ganske få opgaver en høj præcision i resultatet.

Testpersonen måles op imod en norm af danske besvarelser.

Ligesom PI LI (PLI) er IQ-potential 100% webbaseret.

 

Hvad består IQ-potential af?

iq potentialIQ-potential består af en række delelementer. Udover de tre opgavetyper, som også indgår i PLI (numerisk, sproglig og abstrakt), indeholder IQ-potential også opgaver inden for mental rotation og verbal intelligens og færdigheder.

Mental rotation måler på flere kognitive funktioner så som: arbejdshukommelse, proceshastighed og visuospatiale evner (rummelig intelligens). Opgaverne består i at se på to tredimensionelle figurer, som er roteret forskelligt, og vurdere hvorvidt der er tale om ens eller forskellige figurer, når de roteres med eller mod uret i lodret stilling. Det har vist sig, at disse kompetencer hænger tæt sammen med korttidshukommelse og evnen til at forstå systemer og visuelle sammenhænge.

Afsnittet omkring verbal intelligens og færdigheder har fire dele med forskelligt fokus. Det er særligt for de verbale opgaver, at tiden til løsning varierer fra opgave til opgave. Det er vigtigt at man ikke kan nå at slå op i en ordbog der hvor det kan være en hjælp.

Skal vi hjælpe din virksomhed i gang?