IQ Potential er en IQ test, der måler det intelligensmæssige element af en testpersons potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. De opgaver, testpersonen stilles over for, giver en statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersonens intelligens, kognitive kapacitet og arbejdshukommelse. Testen giver en indikation på evnen til at absorbere og opfange information samt tilpasse sig skiftende betingelser og krav, løse problemer og behandle kompleks information.

Brug IQ Potential, hvis du vil…

 • Vurdere en persons intelligens i forhold til nuværende og fremtidig opgaveløsning
 • Have en statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersoners intelligens og kognitive kapacitet
 • Have en indikation af en persons skriftlige færdigheder og evner til stavning
 • Højne præcisionen i rekrutteringen med en valid indikation af individuelle præstationer, der øger sandsynligheden for et optimalt person/job-match
 • Matche en kandidats kognitive evner med stillingens kognitive krav
 • Have et administrativt enkelt og overskueligt værktøj, der administreres online
 • Have et normbaseret værktøj, der gør, at kandidater kan vurderes objektivt

Fakta om IQ Potential

 • Omfang: Måling på fire forskellige intelligensområder
 • Målgruppe: Alle
 • Anvendelse: Anvendes i alle typer opgaver, hvor det er relevant at vurdere en persons intelligens i forhold til nuværende og fremtidig opgaveløsning, f.eks. ved rekruttering, talentprogrammer, outplacement, udviklingsprogrammer og lederudvikling
 • Besvarelse: max. 4 x 12 min.
 • Feedback: Individuel
 • Certificering: Kræver ingen certificering – der gives gratis oplæring
 • Administration: Webbaseret (ingen krav om særlige installationer): test udsendes og besvares online
 • Sprog: Dansk, engelsk og svensk

Hvad er IQ Potential?

IQ Potential er et nuanceret redskab til testning af IQ og kognitive evner via abstrakte, verbale og numeriske opgaver. Derudover tester IQ Potential også færdigheder omkring aritmetik (simpel regning), skriftlighed og staveevner. Testen måler på både flydende og krystalliseret intelligens og arbejder med den velkendte IQ-skala, hvor gennemsnittet er en score på 100.

Testen består af 4 særskilte processer (abstrakt, numerisk, aritmetisk og verbalt), hvor der er mulighed for at til- og fravælge de enkelte moduler. Det vil sige, at du har mulighed for at skræddersy en IQ Potential test, så den passer til jeres behov.

Testpersonen måles op imod en norm af danske besvarelser, og ligesom PI CA (PLI) er IQ Potential 100% webbaseret.

Hvad består IQ Potential af?

iq potentialIQ Potential består af en række delelementer. Udover de tre opgavetyper, som også indgår i PI CA (PLI) (numerisk, sproglig og abstrakt), indeholder IQ Potential også opgaver inden for verbal intelligens og færdigheder.

Forskning viser, at verbal intelligens og færdigheder har stærk korrelation med g-faktoren (generel intelligens). Afsnittet handler om systemet og sammenhænge, blot fokuseret omkring ord, samt skrive- og stavefærdigheder. Det er særligt for de verbale opgaver, at tiden til løsning varierer fra opgave til opgave. Det er vigtigt at man ikke kan nå at slå op i en ordbog, hvor det kan være en hjælp.

Skal vi hjælpe din virksomhed i gang?