case hededanmark

“Vi har fået et værktøj, der skaber overblik og går i dybden uden at forenkle”

HedeDanmark, Danmarks største og ledende service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område, har brugt PeopleTools’ profilværktøjer siden 2013 til en lang række forskellige HR-opgaver, herunder jobanalyse, rekruttering, coaching og udvikling af medarbejdere, ledere samt teams. Dét at bruge profilværktøjer i deres HR-processer var ikke noget nyt i HedeDanmark, da de tidligere benyttede sig af…

Styrk kommunikationen: 10 tips til at kommunikere med ekstroverte og introverte

Ekstroverte og introverte har forskellige præferencer og måder at tænke og handle på: Vi genoplader vores batterier forskelligt, er sammen med andre mennesker forskelligt og kommunikerer forskelligt. Mange af disse forskelle skyldes fysiologiske årsager, såsom hjernens kemi og foretrukne signalstoffer, hvilket styrer bestemte kropsfunktioner og påvirker vores opførsel.   Hvad er forskellen på introverte og…

10 misforståelser om introverte

Der findes mange forestillinger og stereotyper om både introverte og ekstroverte. For en introvert person er jo genert, menneskesky og ligefrem socialt handicappet, ikke? Disse labels er blot nogle af de misforståelser, som introverte ofte hører.   Hvad betyder introvert? Definitionen af ”introvert” stammer fra Carl Jung og beskriver en indstilling til omverdenen. Introverte er…

10 misforståelser om ekstroverte

De seneste år er ”ekstrovert” blevet en stadig hyppigere del af eksempelvis jobannoncer og anses som et attraktivt træk på arbejdspladsen. Men ligesom der findes mange formodninger og misforståelser om introverte, findes der også mange fejlantagelser om de ekstroverte.   Hvad betyder ekstrovert? Som artiklen ”Lynkursus i Jungs typologi: introvert og ekstrovert” beskriver, er ekstroversion…

Kan man genkende en ekstrovert og introvert?

Nørden med de runde hinkestensbriller, der altid står klistret op ad væggen og den populære “beauty queen”, der stråler i rampelyset og er venner med alle. Hollywood, populær kultur og medierne har gennem årene forsynet os med utallige eksempler på og stereotypiske fremstillinger af både introverte og ekstroverte. For den ekstroverte er altid det sociale midtpunkt,…

Lynkursus i Jungs typologi: Introvert og ekstrovert

I nutidens performancekultur hylder vi dét at være udadvendt, mens indadvendthed betragtes som andenrangs personlighedstræk. Vi bruger betegnelserne introvert og ekstrovert samt indadvendt og udadvendt i flæng, men hvad betyder de egentlig? Og bruger vi dem overhovedet korrekt? Hvor stammer begreberne fra? Carl Gustav Jung, en schweizisk psykiater, fremsatte i starten af 1920erne en teori…

Sådan leder og motiverer du dine sælgere

Ledelse og motivation af sælgere Det er ikke nogen hemmelighed, at medarbejdere uanset erhverv og profession yder mest, når de trives og er motiverede.Men hvor nogle motiveres af fastsatte mål, KPI’er og fuldt optegnede rammer, trives andre bedst i et afvekslende og dynamisk miljø, hvor det er uforudsigelighed, der kendetegner hverdagen. Nogle motiveres af at…