HedeDanmark styrker samarbejdet med PeopleTools’ værktøjer

Læs mere om, hvordan PeopleTools’ profilværktøjer har hjulpet HedeDanmark med at opnå et bedre teamsamarbejde

Udfordring

HedeDanmark, Danmarks største og ledende service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område, har siden 2013 brugt PeopleTools’ profilværktøjer til en lang række forskellige HR-opgaver. Med over 800 ansatte på tværs af 15 forskellige forretningsområder er det vigtigt, at medarbejderne kan indgå i teams og få samarbejdet til at flyde – også på tværs af divisionerne. Et godt samarbejde er kendetegnet ved, at den enkelte medarbejder kender sig selv og sin ”rolle”/funktion i teamet, samt er i stand til at acceptere og værdsætte kollegernes personligheder, styrker og svagheder.

HedeDanmark
HedeDanmark

Billede venligst udlånt af HedeDanmark

HR blev kontaktet af et team, hvor samarbejdet ikke var optimalt, hvilket også havde resulteret i konflikter teammedlemmerne imellem. Ved brug af PeopleTools’ profilværktøjer fandt HR frem til, at teammedlemmerne ikke kendte hinandens profiler, hvorfor de misforstod hinandens handlinger/adfærd/præferencer. Konflikterne og det dårlige samarbejde handlede således ikke om faglighed eller personlige konflikter, men derimod om manglende viden om hinanden.

Gennem sparring (tilbagemelding på profil og snak om adfærd og præferencer), workshops (dialog om hinandens profiler, hvordan de samarbejder, og hvorfor de agerer, som de gør) og hjemmeopgaver, der skulle få teammedlemmerne til at anvende deres viden om sig selv og hinanden i praksis, fik de øjnene op for hinanden og de styrker, udfordringer og unikke kompetencer, de hver især bidrager med i teamet.

Resultater

Resultaterne er ikke til at tage fejl af: samarbejdet og arbejdsmiljøet i teamet er blevet bedre, mens konflikterne er blevet færre. Teamet er blevet mere opmærksomme på hinandens forskelle og præferencer (”det er ikke for at provokere dig, at jeg gør, som jeg gør; det er bare fordi, det er helt naturlig adfærd for mig”). Teammedlemmerne er også blevet bedre til at forstå sig selv i relation til deres kolleger, herunder vurdere hvor teamet er stærkest og svagest, og udvikle strategier i forhold til at sætte ind på og pleje disse områder.

Til syvende og sidst har de opnået et forbedret og mere effektivt samarbejde, hvor teammedlemmernes respektive styrker og svagheder udnyttes/plejes/dyrkes.

Vil du vide mere?

HedeDanmark anvender også PeopleTools’ profilværktøjer i andre sammenhænge. Er du blevet nysgerrig og har lyst til at læse mere om, hvordan HedeDanmark anvender værktøjerne i hverdagen, kan du blive meget klogere i artiklen “Vi har fået et værktøj, der skaber overblik og går i dybden uden at forenkle” .

Vil du også opleve værdien af vores værktøjer?