Assens Kommune har fået et kvalificeret og nuanceret beslutningsgrundlag

Læs mere om, hvordan Assens Kommune bruger PeopleTools’ Personprofil til at kvalificere deres beslutningsgrundlag ved lederrekrutteringer.

Udfordring

Assens kommune lederrekrutteringAssens Kommune, som er en vestfynsk kommune med ca. 41.000 indbyggere, består af omkring 3000 ansatte heraf 125 ledere. Organisationen afsøgte i 2011 markedet efter et profilværktøj, der kunne supplere deres ansættelsesproces og kvalificere udvælgelsesgrundlaget yderligere. Formålet var at skabe et kvalificeret grundlag at træffe deres beslutning på – et andet udvælgelsesgrundlag end blot mavefornemmelsen.

Valget faldt på PeopleTools af flere årsager, herunder kravet om en personlig tilbagemelding af profilen til fokuspersonen samt de mange nuancer, Personprofilen giver indblik i.

Med beslutningen om at anvende PeopleTools’ profilværktøjer, gik de i Assens Kommune fra én samtalerunde til to ved lederrekrutteringer. Efter første samtalerunde sendes Personprofilen ud til de udvalgte kandidater, og herefter få de en personlig tilbagemelding på ca. 1,5 time. Inden anden samtalerunde mødes den PeopleTools-certificerede konsulent med ansættelsesudvalget og præsenterer resultaterne af personprofilen, samt opmærksomhedspunkter der kan spørges ind til.

Personprofilen bruges også som indgangsvinkel til at få en mere personlig anden samtale, hvor ansættelsesudvalget kan tillade sig at gå lidt tættere på kandidaten. Dermed kommer de ind omkring nogle lidt mere personlige ting, såsom konflikthåndtering og kommunikationsstil.

assens kommune

Billede venligst udlånt af Assens kommune

Resultater

Brugen af Personprofilen har i meget høj grad været med til at kvalificere ansættelsesprocessen og udvælgelsesgrundlaget ved lederrekrutteringer i Assens Kommune. Den objektivitet, testen bidrager med, gør det lettere at vælge den rigtige kandidat til jobbet, og de oplever nu, at beslutningen beror mere på et faktuelt grundlag og mindre på mavefornemmelse.

Fordi Personprofilen giver en nøgtern beskrivelse af kandidaterne, og de kan holdes op mod hinanden (forskelle, ligheder, styrker og svagheder), er deres oplevelse også, at det er nemmere for ansættelsesudvalgene at nå til enighed om en kandidat. Det er nemmere at lægge deres mulige bias til side og i stedet fokusere på det samlede indtryk.

I Assens Kommune er det derfor blevet fast procedure at anvende PeopleTools’ profilværktøjer ved alle lederansættelser.

Vil du også opleve værdien af vores værktøjer?