Blog

Sådan arbejder du med medarbejderfastholdelse

Det er i dag sværere og mere komplekst at fastholde medarbejdere end tidligere. Ifølge generationsforsker Tanja Hall, mener f.eks. de yngre generationer af medarbejdere, at to år hos samme organisation er lang tid. Selvom der er høje omkostninger forbundet ved udskiftningen af medarbejdere, negligerer mange organisationer stadig betydningen og vigtigheden af medarbejderfastholdelse. I denne artikel…

Read more

Den machiavellianistiske personlighed på arbejdspladsen: Taktisk kynisme

I denne artikel skal vi blive klogere på det tredje ben i den mørke triade, nemlig den machiavellianistiske personlighed. Fælles for de tre typer er bl.a. deres fokus på selvpromovering, koldhjertethed, bedrageri, aggressivitet samt ønsket om status og social dominans på arbejdspladsen – og deres generelt lave score på venlighed i Big Five-trækkene. Machiavellianismen har…

Read more

Udvælg teamets medlemmer

Sådan sammensætter du teamets medlemmer I mange organisationer dannes et team ved, at en gruppe individer tildeles en fælles opgave. De respektive medlemmer vælges ud fra deres faglige kompetencer, erfaring, titel eller ”fordi de arbejder samme sted eller i den samme afdeling, eller fordi teamlederen synes, de arbejder hårdt, eller kan lide dem.” (West, 62)…

Read more

Sådan opbygger du succesfulde teams

6 vigtige elementer i opbygning af team Patrick Lencioni indleder sin kendte bog, ”De fem dysfunktioner i et team”, således: ”Ikke økonomi. Ikke strategi. Ikke teknologi. Det er teamwork, der er og bliver den ultimative konkurrencefordel, både fordi det har så stor styrke og er så sjældent.” Vi har for længst indset, ligesom forskning har…

Read more

Vitrolife styrker rekrutteringsprocessen og øger træfsikkerheden med Personprofilen

Vitrolife, der producerer og sælger fertilitetsprodukter og -udstyr til både private og offentlige fertilitetsklinikker, har siden 2013 brugt PeopleTools’ Personprofil til rekruttering og onboarding i deres danske afdeling. Siden grundlæggelsen i 1994 er Vitrolife blevet en af de markedsledende inden for IVF-produkter og kan i 2019 ”prale med” at have været med til at ”producere”…

Read more
case hededanmark

“Vi har fået et værktøj, der skaber overblik og går i dybden uden at forenkle”

HedeDanmark, Danmarks største og ledende service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område, har brugt PeopleTools’ profilværktøjer siden 2013 til en lang række forskellige HR-opgaver, herunder jobanalyse, rekruttering, coaching og udvikling af medarbejdere, ledere samt teams. Dét at bruge profilværktøjer i deres HR-processer var ikke noget nyt i HedeDanmark, da de tidligere benyttede sig af…

Read more

Styrk kommunikationen: 10 tips til at kommunikere med ekstroverte og introverte

Ekstroverte og introverte har forskellige præferencer og måder at tænke og handle på: Vi genoplader vores batterier forskelligt, er sammen med andre mennesker forskelligt og kommunikerer forskelligt. Mange af disse forskelle skyldes fysiologiske årsager, såsom hjernens kemi og foretrukne signalstoffer, hvilket styrer bestemte kropsfunktioner og påvirker vores opførsel.   Hvad er forskellen på introverte og…

Read more

10 misforståelser om introverte

Der findes mange forestillinger og stereotyper om både introverte og ekstroverte. For en introvert person er jo genert, menneskesky og ligefrem socialt handicappet, ikke? Disse labels er blot nogle af de misforståelser, som introverte ofte hører.   Hvad betyder introvert? Definitionen af ”introvert” stammer fra Carl Jung og beskriver en indstilling til omverdenen. Introverte er…

Read more

10 misforståelser om ekstroverte

De seneste år er ”ekstrovert” blevet en stadig hyppigere del af eksempelvis jobannoncer og anses som et attraktivt træk på arbejdspladsen. Men ligesom der findes mange formodninger og misforståelser om introverte, findes der også mange fejlantagelser om de ekstroverte.   Hvad betyder ekstrovert? Som artiklen ”Lynkursus i Jungs typologi: introvert og ekstrovert” beskriver, er ekstroversion…

Read more

Lynkursus i Jungs typologi: Introvert og ekstrovert

I nutidens performancekultur hylder vi dét at være udadvendt, mens indadvendthed betragtes som andenrangs personlighedstræk. Vi bruger betegnelserne introvert og ekstrovert samt indadvendt og udadvendt i flæng, men hvad betyder de egentlig? Og bruger vi dem overhovedet korrekt? Hvor stammer begreberne fra? Carl Gustav Jung, en schweizisk psykiater, fremsatte i starten af 1920erne en teori…

Read more

Hårdtarbejdende, selvkørende eller udfordrende: Hvilken sælgerprofil er bedst?

Salgsoplevelsen er altafgørende! Over de seneste årtier har salgsverdenen ændret sig fundamentalt. Kunderne har ikke bare flere valgmuligheder, de er også væbnet med langt mere information end tidligere. I mange tilfælde har kunden allerede gennemført 50-60% af købsrejsen, før der indledes dialog med en eventuel leverandør. Hvordan skal man som sælger agere i et sådant miljø…

Read more
sælger kvinde

Hvad er sælgernes styrker? Og hvad er bagsiden af medaljen?

Ligesom så mange andre professioner, er salgsmarkedet også i konstant udvikling og forandring. Konkurrencen er hårdere og kunderne mere velinformerede. Og det stiller store krav til sælgerne, både i forhold til kunderne og konkurrenterne, men også i forhold til sammensætningen af salgsteams og sælgernes profiler. For personlighed og adfærd er ikke uden betydning, når det…

Read more

Psykologien bag Black Friday

7 årsager til psykologi får os til at købe på Black Friday Forestil dig følgende: Sammen med en horde af andre mennesker stormer du gennem dørene med høj puls og spidse albuer, for kun den hurtigste får fat i byttet. Umiddelbart lyder det som en scene taget fra den seneste Hollywood zombiefilm eller katastrofefilm. Men…

Read more
arbejdsglæde

Sådan skaber du større arbejdsglæde – 12 tips og forslag

12 tips og forslag til at skabe større arbejdsglæde Arbejdsglæde er essentielt. Ikke kun for den enkelte medarbejder, men også for hele virksomheden. Som artiklerne ”Arbejdsglæde” og ”Derfor fører arbejdsglæde til en bedre bundlinje” beskriver, så er medarbejdere uden arbejdsglæde ofte ikke lige så produktive og effektive, ligesom arbejdsglæde også kan have indflydelse på bundlinjen –…

Read more
arbejdsglæde mand arbejder online

Arbejdsglæde

Arbejdsglæde – derfor er det så vigtigt! “Arbejde for at leve eller leve for at arbejde?” Sådan kan man lidt groft sætte nutidens arbejdsmarked på spidsen. Men uanset om man tilhører den ene eller anden kategori, så er faktum, at vi i dag tilbringer omkring 25 % af ugens timer på arbejdspladsen (ved et 37…

Read more

Psykologiske eksperimenter del 5: Hvordan vores fortolkning af positive og negative begivenheder kan påvirke velvære

Vi kender det alle. Måske fra andre, måske fra os selv. Personen, der er stoppet med at forsøge, fordi de tror, de aldrig bliver forfremmet. Medarbejderen, der ikke længere lægger en indsats i det gode samarbejde, fordi ”det alligevel ikke nytter noget”. Lederen, der accepterer dårlig adfærd, fordi de tænker, at ”de alligevel aldrig ændrer…

Read more

Psykologiske eksperimenter del 4: Når forventninger skaber virkelighed

Når forventning skaber virkelighed: Hvordan påvirker positiv feedback og andres forventninger til os vores adfærd og jobpræstation? En af den græske mytologis store kærlighedshistorier rummer fortællingen om den unge og dygtige konge og billedhugger Pygmalion, der grundet sin foragt for kvinders laster og utugt skar sig en elfenbensfigur af sin idealkvinde. Kvinden var så perfekt…

Read more

Kompetencetæppe

Kompetencetæppe I arbejdet med personprofiler kan de styrker og kvaliteter vi hver især besidder udfoldes yderligere med PeopleTools’ Kompetencetæppe.Tæppet giver et mere nuanceret perspektiv på den enkeltes kompetencer og styrker, hvad disse kan give os af udfordringer og hvordan de påvirker vores opfattelse af andre. Ved brug af tæppet får man udfoldet aspekter, som er…

Read more