HR-værktøjer

PeopleTools tilbyder og udvikler løbende nye HR-værktøjer. Nogle værktøjer uddyber vores personprofiler og kan bruges som en forlængelse heraf, mens andre kan bruges uafhængigt af profilerne uden en certificering i værktøjerne.

Spillene PeopleTwist, PeopleQuest og Kompetencekortene udleveres gratis i forbindelse med certificeringen i Personprofilen.

Kompetencekort

Peopletools’ Kompetencekort er et sæt kort, der anvendes i forbindelse med rekrutteringer og udvikling. De illustrerer og beskriver 27 personlige kompetencer, der potentielt kan aflæses via PeopleTools’ Personprofil, samt hvilken adfærd der dækkes af kompetencen.

Certificerede brugere kan købe kortene i sæt.

Der udleveres også et sæt til deltagerne i vores brugerseminarer omkring rekruttering.

Øvelseshæfte til Samarbejdsprofilen

Øvelseshæftet til Samarbejdsprofilen er tiltænkt som et værktøj, der gennem diverse øvelser får medarbejderne til at reflektere over deres egne og andres styrker, svagheder og potentialer i et samarbejde.

Indhold:

Samarbejdsprofilens 12 træk og styrker samt svagheder forbundet med disse i et samarbejde.

Egne og teamets kompetencer inden for:

  • Relationer og indlevelse
  • Ideer og involvering
  • Resultater og handlekraft
  • Kvalitet og realisme

10 øvelser baseret på profilens rapporter, som åbner op for dialog, øget indsigt og selvforståelse og dermed styrker teamets potentiale. Øvelserne omhandler eksempelvis:

  • Selvevalueringer omkring individet og teamet
  • Hvad er din reaktion på andres profil og adfærd?
  • Ofmans kernekvadrant

Hæftet er gratis for certificerede brugere.

PeopleTwist

PeopleTwist er et værktøj, der kan være med til at facilitere respektfulde og udviklende dialoger om adfærd, personlige styrker og kompetencer.

Spillet kan anvendes i dialoger i små teams eller evt. til ledere og medarbejdere. Hvis spillet skal anvendes i større grupper, kan flere spil anvendes på en gang.

Til spillet medfølger tre forskellige procesbeskrivelser som inspiration til, hvordan værktøjet kan anvendes.

Spillet kræver ikke certificering i PeopleTools profiler.

PeopleQuest

Med PeopleQuest kan du på en sjov og lærerig måde lære dine kollegaer eller dit team og deres adfærd bedre at kende.

Spillet kan med fordel indgå i en teamproces og kan bruges uafhængigt af Samarbejdsprofilen. Spillet er dog ikke velegnet, hvis teamet er konfliktfyldt.

Spillet består af 45 spørgsmål, 18 svarkort og 1 refleksionskort, der med fordel kan bruges som afslutning på spillet.

Spillet er for 3-6 spillere, og man kan selv bestemme, hvor lang tid et spil skal vare. Dog anbefaler vi, at man afsætter minimum 30-60 minutter til spillet for det bedste udbytte.

Spillet kræver ikke certificering i PeopleTools’ Personprofiler.

PeopleToolbox med profilkort

PeopleToolsbox er en værktøjskasse til facilitering af processer med afsæt i Samarbejdsprofilen. Værktøjskassen består af 120 profilkort og en bog med 31 øvelser.

Profilkortene fungerer som rekvisitter til mange af øvelserne og relaterer sig til profilens personlighedstræk.

Profilkortene og øveleserne kan med fordel bruges som icebreakers i en gruppe, der ikke kender hinanden så godt.

Deltagerne i en gruppeproces opnår via øvelserne nemmere forståelse, indsigt og viden om egen og kollegernes profiler. Gruppen får et godt afsæt for at udvikle samarbejdet og skabe resultater.

Til forskel fra øvelserne i Samarbejdsprofilens hæfte, er PeopleToolbox-øvelserne mere procesorienterede.

Kompetencetæppe

I arbejdet med personprofiler kan de styrker og kvaliteter vi hver især besidder udfoldes yderligere med PeopleTools’ Kompetencetæppe.

Tæppet giver et mere nuanceret perspektiv på den enkeltes kompetencer og styrker, hvad disse kan give os af udfordringer og hvordan de påvirker vores opfattelse af andre. Ved brug af tæppet får man yderligere udfoldet aspekter, som er afgørende i samspillet med andre.

Kompetencetæppet arbejder altså ikke kun med stærke/svage sider, men også med de udviklingspotentialer, der ligger tæt forbundet med de i forvejen stærke sider vi hver især har.

 

Tæppet kan også med fordel bruges individuelt, til coaching, MUS-samtaler eller til ledertræning.

Tæppets mål: 1.75 x 1.75

Interesseret i at høre mere om vores produkter og brugen af dem? Tøv ikke med at kontakte os enten her på siden eller på 7027 7270.

Kontakt

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.