Den machiavellianistiske personlighed på arbejdspladsen: Taktisk kynisme

I denne artikel skal vi blive klogere på det tredje ben i den mørke triade, nemlig den machiavellianistiske personlighed. Fælles for de tre typer er bl.a. deres fokus på selvpromovering, koldhjertethed, bedrageri, aggressivitet samt ønsket om status og social dominans på arbejdspladsen – og deres generelt lave score på venlighed i Big Five-trækkene. Machiavellianismen har…