Udvælg teamets medlemmer

Sådan sammensætter du teamets medlemmer I mange organisationer dannes et team ved, at en gruppe individer tildeles en fælles opgave. De respektive medlemmer vælges ud fra deres faglige kompetencer, erfaring, titel eller ”fordi de arbejder samme sted eller i den samme afdeling, eller fordi teamlederen synes, de arbejder hårdt, eller kan lide dem.” (West, 62)…