Styrk kommunikationen: 10 tips til at kommunikere med ekstroverte og introverte

Ekstroverte og introverte har forskellige præferencer og måder at tænke og handle på: Vi genoplader vores batterier forskelligt, er sammen med andre mennesker forskelligt og kommunikerer forskelligt. Mange af disse forskelle skyldes fysiologiske årsager, såsom hjernens kemi og foretrukne signalstoffer, hvilket styrer bestemte kropsfunktioner og påvirker vores opførsel.   Hvad er forskellen på introverte og…