Certifiering

På PeopleTools utbildar och certifierar vi dig med att använda våra profilverktyg till exempel rekrytering, ledarskapsutveckling och grupputveckling. Som en certifierade PeopleTools återkopplare kan du tillhandahålla en professionell, respektfull och värdeskapande personbedömning som skapar en trygg och positiv upplevelse för kandidaten/medarbetaren. Samtidigt kommer du att kunna upptäcka en kandidat/medarbetares förväntade beteende i jobb, behov, motivation och arbete effektivt med personlig utveckling och coaching.

Én certifiering ger dig en komplett profilverktygslåda

Certifieringen består av en två dagars kurs och en uppföljningsdag. Innan certifieringen fyller du i en profil och får feedback från en av PeopleTools konsulter. Innan uppföljningsdagen måste du fylla i tre test återkopplingar som en del av certifieringen.

När du har slutfört certifieringen i den Personprofilen har du automatiskt också tillgång till Samarbets- och Ledarprofilen. Om du önskar håller vi kontinuerligt en-dags seminarier, där användningen av de övriga profilerna kommer att fördjupas. Genomförande av seminarierna är inte ett krav för användningen av dessa profiltyper.

Vi håller regelbundet certifieringar både i Jylland och i Köpenhamn.

Fordelär med att vara certifierad

  • Innan kursen börjar, får du en feedback på din egen profil
  • Som en del av kursen får du tre profiler gratis att träna på
  • Som certifierad användare får du tillgång till vårt system samt våra gratis hjälpverktyg i form av bland annat introduktionshäften, omslag för utdelning av profiler, planscher etc.
  • Vi erbjuder marknadens bästa priser och villkor för certifiering. Det finns inga löpande kostnader för att ha en aktiv certifiering.
  • För att upprätthålla hög kvalitet utförs PeopleTools-certifieringarna i små grupper och kursen är mycket intensiv.
  • Under kursen ingår deltagarnas egna profiler i samband med utbildning i tolkning och feedback.