Personvurdering ved rekruttering

PeopleTools hjælper virksomheder med at vurdere kandidater til stillinger gennem brugen af vores profilværktøjer.

Med PeopleTools’ værktøjer opnår du større præcision i ansættelsen og undgår dyre fejlansættelser. Ydelsen kan tilpasse jeres behov.

Mulig brug af personprofiler i en rekrutteringsproces:

  • Profilerne bruges mellem 1. og 2. samtale. Kandidaten får mellem de to samtaler feedback på sin profil og får mulighed for at nuancere den og koble den til hverdagens praksis. PeopleTools’ konsulent udfærdiger en assessment-rapport, der beskriver personens kompetencer og adfærd samt giver råd til, hvad der evt. bør spørges mere ind til i forhold til matchet mellem kandidatens personlighed og jobkravene. Teksten gennemgås sammen med ansætter og et eventuelt ansættelsesudvalg umiddelbart inden 2. samtale, hvori forskelle og ligheder mellem en eller flere kandidater kan belyses.
  • Profiltilbagemeldingen sker som en del af 2. samtale, hvorved ansætter og eventuelt ansættelsesudvalg direkte kan spørge ind til kandidaten og dennes personlighed i forhold til jobbet.
  • Vi kan medvirke i samtalerne og gennemføre større dele af processen, så du sparer ressourcer på opgaven.

Kompetenceafklaring og kompetencemåling

PeopleTools bistår i lederevalueringer, trivselsmålinger, APV og andre HR-målinger. Vi tilbyder to meget fleksible systemer, nemlig PeopleTools 360 og PeopleTools analyse. Du kan enten vælge at bruge en af vores foruddefinerede skabeloner eller opsætte din egen spørgeramme ud fra netop jeres ledelsesgrundlag, kompetencer osv. De mangfoldige rapportformer tilpasses jer og jeres behov.

Ønsker I ikke at bruge eget ledelsesgrundlag, vejleder vi jer i at vælge den rette skabelon for at få fokus på netop de aspekter, som I ønsker – og har behov for – at arbejde med i den givne proces.

Vores fleksible system med de mange muligheder gør tilpasning nemt og økonomisk attraktivt.

Kontakt Poul Mouritsen for at få en demoopsætning af jeres ønskede måling.

Udvikling af teams og ledergrupper

PeopleTools bistår gerne med at facilitere processen, når teams eller ledergrupper står over for forskellige udfordringer.

Med profilerne får deltagerne i teamet eller ledergruppen viden og indsigt i egen adfærd, og de individuelle profiler forenes i en teamprofil som dialoggrundlaget i processen.

Eksempler på udfordringer hvor team- og lederudvikling kan bidrage til øget motivation og trivsel kunne være:

  • Optimering af samarbejdet
  • Nye arbejdsgange og procedurer
  • Realisering af strategi og målsætninger
  • Forbedring af arbejdsmiljøet
  • Organisationsændringer

Processen kan faciliteres helt eller delvist af PeopleTools’ konsulenter.

Kan vi hjælpe dig videre?

Har ovenstående vakt din interesse, så tøv ikke med at kontakte os her eller på tlf 70277270 for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer i gang med jeres næste rekruttering, teamudvikling eller kompetencemåling.

Kontakt

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.